Ale nan kontni prensipal la

Fatra, resiklaj & antretyen vil la

Mande fatra pickup pou yon kondo oswa co-op

Vil la bay fatra gratis chak semèn ak resiklaj pickup pou kondo ak ko-ops, pa gen pwoblèm konbyen inite yo nan bilding lan. Ou dwe ranpli yon aplikasyon pou sèvis sa a. Pou aplike, ou ka enprime pwòp aplikasyon ou oswa itilize yon fòm sou entènèt pou mande pou Depatman Streets poste youn ba ou.

Telechaje epi enprime aplikasyon papye a.

Yon fwa ou fin ranpli aplikasyon w lan, poste li nan:

Depatman Streets, Divizyon Sanitasyon
1401 John F. Kennedy Blvd., Suite 730 Philadelphia, PA 19102

Mande yon aplikasyon pa lapòs

Top