Ale nan kontni prensipal la

Fatra, resiklaj & antretyen vil la

Rapò ilegal moun ap jete fatra

Li ilegal pou jete fatra nan espas piblik yo oswa sou pwopriyete prive. Li fè katye nou yo mwens san danje epi an sante. Rapòte moun ap jete fatra ilegal chak fwa ou wè li.

Yo ka bay yon vyolasyon si sa apwopriye epi yo ka idantifye dumper la. Fatra jete sou pwopriyete prive se responsablite a nan mèt kay la pwopriyete.

Kouman

Si ou wè moun ap jete fatra ilegal nan zak la, rele 911. Pa konfwonte nenpòt moun ou wè moun ap jete fatra.

Ou ka rapòte moun ap jete fatra ilegal apre reyalite a lè w rele 311 oswa lè l sèvi avèk fòm ki anba a. Bay kòm anpil enfòmasyon sou moun ap jete fatra a ke posib, ki gen ladan:

  • Kote a.
  • Yon deskripsyon moun nan (yo).
  • Fè, modèl, koulè, ak plak machin nan nenpòt ki machin yo.
  • Materyèl la ke yo te jete.

Fòm rapò moun ap jete fatra ilegal

Top