Ale nan kontni prensipal

Dlo, gaz & sèvis piblik

Rezon pou fèmen dlo

Ou ka fèmen sèvis dlo ak egou ou nan ka sa yo.

Peman anreta nan bòdwo dlo

Anvan sèvis ou an fèmen, Biwo Revni Dlo a ap voye avi sa yo:

  • Sot pase Avi Due: Mesaj sa a parèt sou bòdwo ou. Lè ou resevwa mesaj sa a, ou ka swa peye tout kantite lajan an akòz oswa mete kanpe yon plan peman ak Revni Dlo.
  • Avi final la: Si ou se yon kliyan ki gen yon kont delenkan, ou jwenn yon sèl avi voye pa lapòs anvan sèvis dlo ou fèmen.

Mank aksè mèt

Ou pa te pèmèt Depatman Dlo Philadelphia li oswa repare mèt ou.

Sekirite piblik

Yon pwoblèm plonbri ki menase kalite dlo, sante piblik, oswa sekirite ka lakòz yon Avi sou Defo bay kliyan an. Depatman Dlo a ka fèmen rezèv dlo a jiskaske reparasyon yo fèt.

Fwòd

Aplikasyon kliyan ou jwenn ki baze sou yon idantite fo oswa fo enfòmasyon.

Dlo prensipal rupture

Lè sa rive:

  • Prensipal la fèmen pou izole ijans lan.
  • Pifò entèripsyon nan sèvis dlo yo fiks nan sis a uit èdtan.
  • Kliyan ki afekte yo avize ak yon hanger pòt sou devan pòt pwopriyete a.

Kontni ki gen rapò

Top