Chuyển đến nội dung chính

Bộ phận Nhà ở và Phát triển Cộng đồng

Những gì chúng tôi làm

Là một phần của Bộ Kế hoạch và Phát triển, Bộ Gia cư và Phát triển Cộng đồng (DHCD) tài trợ cho các chương trình giúp Philadelphia cung cấp:

Các chương trình chúng tôi hỗ trợ giúp mọi người mua ngôi nhà đầu tiên của họ hoặc sửa chữa ngôi nhà họ đang ở. Họ cứu các gia đình khỏi bị tịch thu nhà và trục xuất. Họ giúp những người vô gia cư nhiễm HIV/AIDS tìm nhà ở lâu dài và người khuyết tật sống độc lập hơn. Các chương trình của chúng tôi hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và có xu hướng đến các lô đất trống của Philadelphia.

Tài trợ của DHCD giúp các nhà phát triển xây dựng những ngôi nhà giá cả phải chăng mới và bảo tồn những ngôi nhà hiện có. Những dự án đó cũng tạo ra việc làm trong các khu phố trên toàn thành phố. Tài trợ của chúng tôi giúp tạo ra các khu dân cư được thiết kế tốt hơn với những cư dân gắn bó.

Chúng tôi đang làm việc hướng tới một thành phố có một nơi dành cho tất cả mọi người.

Kết nối

ĐịA Chỉ
1234 Chợ St. Tầng
17
Philadelphia, PA 19107
E-mail info.dhcd@phila.gov
Điện thoại: (215) 686-9749
TTY: (215) 68 6-9803
Xã hội

DHCD hoan nghênh phản hồi của công chúng về các hành động và quyết định của mình. Yêu cầu nhập liệu có thể được tìm thấy ở đây.

Các chương trình

Lên trên