Chuyển đến nội dung chính

Bất động sản, lô đất & nhà ở

Nhận trợ giúp thanh toán hóa đơn tiện ích của bạn

Nếu bạn có nguy cơ bị tắt các tiện ích hoặc không có nhiệt trong nhà, có những chương trình có thể giúp bạn.

Quỹ dịch vụ khẩn cấp tiện ích (UESF)

UESF được tài trợ bởi Bộ phận Phát triển Nhà ở và Cộng đồng (DHCD). Chương trình này cung cấp hỗ trợ cho các cá nhân và gia đình có thu nhập thấp, những người cần giúp đỡ thanh toán hóa đơn tiện ích.

Truy cập trang web của UESF để tìm hiểu thêm về các chương trình của họ và tìm hiểu xem bạn có đủ điều kiện hay không.

Chương trình hỗ trợ năng lượng tại nhà thu nhập thấp (LIHEAP)

LIHEAP cung cấp các khoản trợ cấp tiền mặt để giúp các gia đình có thu nhập thấp thanh toán hóa đơn sưởi ấm của họ. Các khoản tài trợ khủng hoảng cũng có sẵn cho các hộ gia đình có nguy cơ ngay lập tức không có nhiệt.

Truy cập trang web LIHEAP để tìm hiểu thêm về chương trình và tìm hiểu xem bạn có đủ điều kiện hay không.

Đầu trang