Chuyển đến nội dung chính

Bất động sản, lô đất & nhà ở

Báo cáo vi phạm luật rệp

Nếu người thuê nhà phàn nàn về rệp trong tài sản cho thuê của họ, chủ nhà phải thuê một chuyên gia kiểm soát dịch hại để điều tra, loại bỏ bất kỳ sự xâm nhập nào và thực hiện kiểm tra theo dõi trong 12 tháng.

Nếu chủ nhà không trả lời thông báo của họ hoặc loại bỏ sự xâm nhập, người thuê nhà có thể nộp đơn khiếu nại lên Bộ Giấy phép và Thanh tra (L & I).

Khi nào

Người thuê nhà phải thông báo cho chủ nhà bằng văn bản trong vòng năm ngày làm việc kể từ khi phát hiện hoặc nghi ngờ rệp. Nếu bạn chưa thông báo cho chủ nhà, bạn vẫn có thể gửi khiếu nại nhưng thông báo cho chủ nhà trước sẽ nhận được kết quả nhanh nhất.

Chủ nhà phải thuê các chuyên gia kiểm soát dịch hại trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày thông báo để điều tra và loại bỏ bất kỳ sự xâm nhập nào.

Làm thế nào

Bạn có thể gửi khiếu nại trực tuyến hoặc gửi mẫu giấy qua đường bưu điện đến:

Bộ Giấy phép và Kiểm tra
C/O Chú ý AIU - Bed Bugs
2401 Walnut Street, Suite 50
2 Philadelphia, PA 19103

Tệp đính kèm

Nếu bạn đã thông báo cho chủ nhà bằng văn bản và họ chưa trả lời, bạn có thể chọn đính kèm những điều sau đây vào đơn xin của bạn:

  • Một bản sao của thông báo với bằng chứng rằng nó đã được gửi. Đây có thể là bản sao của email có biên lai trả lại hoặc bản sao thông báo được gửi qua thư kèm theo biên lai thư.
  • Một bản sao tài liệu cho thấy mối quan hệ chủ nhà/người thuê nhà tồn tại (tức là một hợp đồng cho thuê được thực hiện; bằng chứng thanh toán tiền thuê nhà).

Nếu chủ nhà đã điều tra tài sản nhưng không có chuyên gia kiểm soát dịch hại thực hiện dịch vụ khắc phục được khuyến nghị, vui lòng đính kèm những điều sau đây vào đơn xin của bạn:

  • Một bản sao của báo cáo cuộc điều tra. Nếu chủ nhà không cung cấp cho bạn bản sao của báo cáo, hãy bao gồm mô tả chi tiết về các dịch vụ không được cung cấp.

Biểu mẫu & hướng dẫn

Đầu trang