Chuyển đến nội dung chính

Bất động sản, lô đất & nhà ở

Nhận trợ giúp nếu bạn đang phải đối mặt với tình trạng vô gia cư

Nếu bạn đang đối mặt với tình trạng vô gia cư, bạn có thể đủ điều kiện để được giúp đỡ, chẳng hạn như:

  • Vị trí trú ẩn khẩn cấp hoặc nhà ở tạm thời.
  • Trợ giúp tài chính với tiền thuê nhà, chi phí dọn vào và các tiện ích.
  • Hòa giải, tư vấn và giải quyết vấn đề.
  • Hỗ trợ khách du lịch bị mắc kẹt.

Bất kỳ người nào cũng có thể yêu cầu hỗ trợ người vô gia cư ở Philadelphia, bất kể nguồn gốc, chủng tộc, khuynh hướng tình dục, giới tính, tôn giáo, khuyết tật, thành phần gia đình, nguồn thu nhập hoặc tuổi tác.

Nếu tiếng Anh không phải là ngôn ngữ đầu tiên của bạn, dịch vụ phiên dịch có sẵn.

Các dịch vụ này được điều hành bởi Đơn vị Phòng ngừa, Chuyển hướng & Tiếp nhận (PDI) trong Văn phòng Dịch vụ Vô gia cư. Hỗ trợ dựa trên kinh phí có sẵn.

Làm thế nào để có được sự giúp đỡ

Liên hệ với nhân viên xã hội đầu vào và người quản lý hồ sơ của chúng tôi theo một trong hai cách:

  1. Gọi cho InfoLine Phòng ngừa Vô gia cư theo số (215) 686-7177.
  2. Ghé thăm một trung tâm tiếp nhận người vô gia cư do Thành phố tài trợ.

Một nhân viên xã hội hoặc người quản lý hồ sơ sẽ giúp bạn hoàn thành một đánh giá, lượng định, đánh giá. Do âm lượng cuộc gọi lớn, có thể mất hơn 72 giờ để nhận được cuộc gọi lại.

Tài liệu cần thiết

Bạn phải có khả năng cung cấp các tài liệu sau:

  • Giấy khai sinh và thẻ An sinh xã hội cho tất cả các thành viên trong gia đình.
  • Bằng chứng về thu nhập cho tất cả các thành viên trong gia đình. Phải được ghi ngày trong vòng 30 ngày qua.

Bản sao của tài liệu được chấp nhận.

Lên trên