Chuyển đến nội dung chính

Bất động sản, lô đất & nhà ở

Tìm nhà ở có thể truy cập, tiếp cận

Bộ phận Phát triển Nhà ở và Cộng đồng (DHCD) hỗ trợ nhà ở có thể truy cập được cho người khuyết tật.

Ai

Những người tìm kiếm nhà ở giá cả phải chăng, có thể truy cập, tiếp cận ở Philadelphia.

Làm thế nào

Truy cập các trang web của Liberty Resources và News on Tap để tìm hiểu về các chương trình nhà ở của họ.

Liberty Resources ủng hộ và thúc đẩy cuộc sống độc lập cho người khuyết tật. Liberty phát triển nhà ở giá rẻ. Nó cũng cung cấp tư vấn nhà ở cho người khuyết tật.

News on Tap cung cấp thông tin về nhà ở có thể truy cập, tiếp cận ở Philadelphia. Các dịch vụ của nó bao gồm Home Finder, một danh sách có thể tìm kiếm các nhà ở giá rẻ, có thể truy cập được. Chương trình Hỗ trợ Kỹ thuật Nhà ở và Người khuyết tật (TAP) được tài trợ bởi Bộ phận Phát triển Nhà ở và Cộng đồng (DHCD).

Lên trên