Chuyển đến nội dung chính

Bất động sản, lô đất & nhà ở

Nhận sửa chữa máy sưởi nhà khẩn cấp

Chương trình Heater Hotline thực hiện sửa chữa khẩn cấp miễn phí cho máy sưởi gia đình. Chương trình này được điều hành bởi Cơ quan Điều phối Năng lượng và được hỗ trợ bởi Bộ phận Phát triển Nhà ở và Cộng đồng (DHCD).

Yêu cầu

Để đủ điều kiện tham gia Chương trình Đường dây nóng Máy sưởi, bạn phải đáp ứng các yêu cầu về thu nhập nhất định. Xem các hướng dẫn thu nhập hiện tại.

Làm thế nào

Gọi cho Cơ quan Điều phối Năng lượng theo số (215) 56 8-7190.

Lên trên