Chuyển đến nội dung chính

Bất động sản, lô đất & nhà ở

Thuế tài sản

Thông tin thuế cho chủ sở hữu bất động sản ở Philadelphia, bao gồm thuế suất, ngày đến hạn và giảm giá áp dụng. Để nộp thuế, hãy đăng ký Homestead hoặc đăng nhập vào tài khoản của bạn, hãy truy cập Trung tâm Thuế Philadelphia.

Lên trên