Chuyển đến nội dung chính

Bất động sản, lô đất & nhà ở

Nộp đơn xin khoản vay cải tạo nhà lãi suất thấp

Chương trình Khôi phục, Sửa chữa, Gia hạn giúp chủ nhà Philadelphia truy cập, tiếp cận các khoản vay lãi suất thấp để cải tạo nhà.

Bộ phận Phát triển Nhà ở và Cộng đồng (DHCD) hỗ trợ Chương trình Khôi phục, Sửa chữa, Gia hạn.

Yêu cầu

Để đủ điều kiện tham gia Chương trình Khôi phục, Sửa chữa, Gia hạn, bạn phải đáp ứng các yêu cầu về thu nhập nhất định. Xem các hướng dẫn thu nhập hiện tại.

Làm thế nào

Truy cập trang web Khôi phục, Sửa chữa, Gia hạn để:

  • Tìm hiểu về tất cả các yêu cầu về tính đủ điều kiện của chương trình.
  • Tìm hướng dẫn đơn xin.
Đầu trang