Ale nan kontni prensipal la

Pwopriyete, anpil & lojman

Aplike pou yon prè amelyorasyon lakay ba-enterè

Pwogram Renouvle, Reparasyon, Renouvle ede pwopriyetè Philadelphia jwenn aksè nan prè ki ba-enterè pou fè amelyorasyon lakay yo.

Divizyon Lojman ak Devlopman Kominotè (DHCD) sipòte Pwogram Restore, Reparasyon, Renouvle.

Kondisyon

Pou kalifye pou Pwogram Renmèt, Reparasyon, Renouvle, ou dwe ranpli sèten egzijans revni. Gade direktiv revni aktyèl yo.

Kouman

Vizite Paj Web Renmèt, Repare, Renouvle nan:

  • Aprann sou tout egzijans kalifikasyon pwogram lan.
  • Jwenn enstriksyon aplikasyon an.
Top