Ale nan kontni prensipal la

Pwopriyete, anpil & lojman

Mande yon etikèt pwopriyete sikilè-gratis

Sèvis BECA

Si ou pa vle sikilè oswa lòt anons ki rete sou pwopriyete w la, ou ka enskri pwopriyete w la avèk Depatman Lisans ak Enspeksyon (L&I).

Apre ou fin enskri, ou pral jwenn yon etikèt pwopriyete sikilè-gratis. Yon fwa ou mete etikèt la, ou ka rapòte biznis ki kite sikilè sou pwopriyete w la. L&mwen amann vyolatè.

Kiyès

Pwopriyetè pwopriyete ak ajan yo ka jwenn etikèt sa a.

Ki kote ak ki lè

Sou entènèt

Ou ka aplike lè l sèvi avèk fòm demann sou entènèt la.

Pa imel

vending@phila.gov

pa lapòs

Koòdonatè pwopriyete sikilè-gratis
2401 Walnut St., 5th Floor
Philadelphia,
PA 19103
Travay Telefòn:

Pri

Pa gen okenn frè pou peye pou sèvis sa a.

Kouman

1
Aplike sou entènèt, oswa ranpli epi soumèt fòm aplikasyon an pa lapòs oswa imèl.
2
Ou pral resevwa etikèt ou nan lapòs la.

Asire w ke w mete l kote li ka wè nan lari a.

3
Si ou toujou resevwa sikilè apre ou te afiche fich la, ou ka rapòte biznis yo nan L&I.

Rapòte vyolatè pa lapòs, oswa imèl. Mete adrès pwopriyete a kote yo te resevwa sikilè handbill espontaneman yo.

Si w ap rapòte pa lapòs, gen ladan handbill la. Si w ap rapòte pa imel, tache foto.

L&Mwen pral bay yon vyolasyon kòd pou $150.

Top