Ale nan kontni prensipal la

Pwopriyete, anpil & lojman

Vizite yon sant admisyon sanzabri ki finanse nan vil la

Si ou gen sanzabri, ou ka ale nan yon sant admisyon epi pou yo jwenn èd. Ou ka jwenn èd tou si ou gen risk pou pèdi kay ou.

Si ou se yon sivivan vyolans domestik, ou ka kontakte Fanm kont abi nenpòt ki lè lajounen kou lannwit nan (866) 723-3014.

Si ou se 24 ak anba, ou ka ale nan yon pwen aksè jèn.

Sant konsomasyon

Sant lajounen

Sant Adrès Èdtan Telefòn
Appletree Family Center
(abri/evalyasyon reyabilitasyon)
1430 Cherry St. Mon. —Vandredi. ,
7 a.m.—5 p.m.
(215) 686-7150 (215) 686-7151
(215) 686-7153
Roosevelt Darby Sant
(abri/evalyasyon reyabilitasyon)
804 N. laj St. Mon. —Vandredi. ,
7 a.m.—5 p.m.
(215) 685-3700
Sant Multi-Service Veterans
(abri/evalyasyon reyabilitasyon)
213-217 4 N. 4yèm St. Mout. ak Jedi. ,
9 a.m.—2 p.m.
(215) 923-2600

Apre-èdtan sant

Si ou se yon... Lè sa a, vizite... Adrès Èdtan Telefòn
Fanmi Rezidans Fanmi Wouj Shield 715 N. laj St. 5 pm — 7 am ak jou ferye ak wikenn (215) 787-2887
Nonm sèl* Sant Resous Mike Hinson 1701 W. Lehigh Ave. 3 pm — 7 am ak jou ferye ak wikenn (267) 737-9099
Fanm sèl* Kay Gaudenzia a nan pasaj 111 N. 49th St., nan kwen an nan 48th St ak Haverford Ave., antre sou 48th Street 5 pm — 7 am ak jou ferye ak wikenn (267) 713-7778

* Ou se Byenveni nan vizite sant la ki pi byen adapte idantite seksyèl ou.

Kisa pou atann

Evalyasyon

Ou dwe ale nan yon tès depistaj detektè metal pou antre nan yon sant admisyon.

Nan sant admisyon an, ou pral ranpli yon estimasyon ak yon manadjè sèvis sosyal.

Manadjè sèvis sosyal la ap mande pou enfòmasyon endividyèl oswa nan kay la. Sa ka enkli:

 • Non ou.
 • Dat nesans.
 • Nimewo sekirite sosyal.
 • Fanmi makiyaj.
 • Ras.

Manadjè sèvis sosyal la ap mande pou prèv idantifikasyon. Nan kèk ka, yo pral mande pou prèv gad legal legal pou timoun minè. Sepandan, pa gen okenn kay ki ka refize antre nan yon abri si yo pa gen prèv ID oswa gad legal legal.

Si ou pa ka ranpli estimasyon an pandan lè biznis regilye, ou ka kontinye travay sou li nan yon sant apre-èdtan. Ou kapab tou retounen nan yon sant admisyon pandan lè biznis regilye.

Asistans adisyonèl

Pafwa estimasyon an pèmèt nou adrese bezwen adisyonèl, tankou:

 • Sèvis medikal.
 • Sipò sante mantal.
 • Tretman dwòg ak alkòl.
 • Timoun ak sèvis jèn.
 • Sèvis Veteran an.
 • Sèvis legal.
 • Sèvis jesyon ka kontinyèl.
 • Lojman ki bay sipò pou popilasyon espesyal.
 • Yon pwogram ekonomi si ou vle.

Administratè ka yo ka travay tou avèk moun ak fanmi yo pou jwenn lojman tranzisyonèl, oswa alontèm.

Rekòmandasyon pa ajans ekstèn

Manadjè ka yo ak travayè sosyal nan enstitisyon (tankou lopital) ka refere moun yo nan yon sant admisyon. Yo dwe soumèt fòm sa a sou entènèt Referans Ajans Ekstèn (EAR) oswa enprime ak faks fòm nan EAR.

Pou plis enfòmasyon, gade gid referans lan.

Kontni ki gen rapò

Top