Ale nan kontni prensipal la

Pwopriyete, anpil & lojman

Jwenn èd pou fè kay ou aksesib

Pwogram Modifikasyon Adaptatif (AMP) finanse pa Divizyon Lojman ak Devlopman Kominotè (DHCD). Atravè AMP, yon pwopriyete ki kalifye ka jwenn amelyorasyon ki rann li aksesib pou moun ki gen andikap fizik pèmanan.

Kondisyon

Pou kalifye pou Pwogram Modifikasyon Adaptatif la, ou dwe ranpli sèten egzijans revni. Gade direktiv revni aktyèl yo.

Kouman

Vizite sit entènèt la Pwogram Modifikasyon Adaptatif nan:

  • Aprann sou tout egzijans kalifikasyon pwogram lan.
  • Jwenn enstriksyon aplikasyon an.
  • Aplike nan pwogram nan.
Top