Ale nan kontni prensipal la

Direktiv revni

Pifò pwogram DHCD yo limite a kay ki gen revni ki ba ak modere. Sèvi ak tablo sa a pou detèmine kalifikasyon kay ou.

 

Gwosè fwaye
Non pwogram lan 1 2 3 4 5 6 7 8 > 8 pou chak moun
Pwogram Modifikasyon Adaptatif (1) $48,200 $55,100 $61,950 $68,850 $74,300 $79,850 $85,350 $90,850 $5,500
Pwogram Reparasyon Sistèm Debaz (1) $48,200 $55,100 $61,950 $68,850 $74,300 $79,850 $85,350 $90,850 $5,500
Pwogram Reyabilitasyon Eviksyon (EDP) Sible Asistans Finansye (5) $64,250 $73,400 $82,600 $91,750 $99,100 $106,450 $113,800 $121,150 $7,350
Katye Enèji Sant $40,150 $45,900 $51,650 $57,350 $61,950 $66,650 $71,150 $75,750 $4,600
Pwogram Liy Dirèk Aparèy chofaj (2) $22,590 $30,660 $38,730 $46,800 $54,870 $62,940 $71,010 $79,080 $8,070
Philly premye pwogram lakay (3) $80,300 $91,800 $103,250 $114,700 $123,900 $133,100 $142,250 $151,450 $9,150
Renmèt, Reparasyon, Renouvle (4) $96,350 $110,150 $123,900 $137,650 $148,700 $159,700 $170,700 $181,700 $11,050

(1) Reprezante 60% nan Revni Medyàn Zòn anba HUD Seksyon 8 limit revni anyèl, efikas 1 avril 2024.
(2) Reprezante 150% nan direktiv federal povrete-nivo, efikas 17 janvye 2024.
(3) Reprezante 100% nan Revni Medyàn Zòn anba HUD Seksyon 8 limit revni anyèl, efikas 1 avril 2024.
(4) Reprezante 120% nan Revni Medyàn Zòn anba HUD Seksyon 8 limit revni anyèl, efikas 1 avril 2024.
(5) Reprezante 80% nan Revni Medyàn Zòn anba HUD Seksyon 8 limit revni anyèl, efikas 1 avril 2024. Kalifikasyon sou revni aplike pou lokatè kay la.

Pwogram Prevansyon Foreclosure Philadelphia a ak sèvis asistans konsèy lojman yo louvri pou tout rezidan Philadelphia kèlkeswa revni.
Top