Ale nan kontni prensipal la

Odit

egzijans odit

Òganizasyon yo gen egzijans odit anyèl si yo te resevwa finansman nan men:

  • Divizyon Lojman ak Devlopman Kominotè (DHCD).
  • Depatman Komès.
  • Otorite redevlopman Philadelphia.
  • Philadelphia lojman devlòpman Corporation.

Enstriksyon sa yo aplike pou òganizasyon ki gen ane fiskal (FY) oswa ane kalandriye (CY) te fini ant 1ye jiyè 2022 ak 30 jen 2023.


Fòm SOFGF

Premye etap pou satisfè egzijans sa yo se ranpli yon fòm Orè Finansman Gouvènman Federal (SOFGF).

Lè w ranpli SOFGF la, w ap detèmine depans total òganizasyon ou federal nan tout sous finansman federal yo. Ou bezwen enfòmasyon sa a ranpli kondisyon odit ou.


Pwochen etap yo

Si depans total federal ou yo... Lè sa a, ale nan...
Mwens pase $750,000 pwosesis odit: Mwens pase $750,000
$750,000 oswa plis Pwosesis odit: $750,000 oswa plis

Plis èd

Lòt konsèy disponib lè w rele Sipèvizè Odit DHCD a, Brent Carter, nan (215) 686-9734.

Top