Ale nan kontni prensipal

asistans konsèy lojman

Rete lakay ou kapab yon defi. asistans konsèy lojman ka ede.

Gen kèk nan ajans asistans konsèy lojman nou yo toujou ap travay adistans, ak kapab òganize sesyon asistans konsèy vityèl. Tanpri kontakte nenpòt nan ajans nou yo pou kòmanse pwosesis asistans konsèy la oswa si ou gen nenpòt kesyon sou pwogram nou yo.

asistans konsèy lojman nan kominote w la

Kay an komen pote tou de dwa ak responsablite. Kay antretyen ka koute. Lokatè yo ak pwopriyetè pa toujou wè je-a-je. Yon kriz finansye ta ka pote yon fanmi nan bò gwo sezi oswa degèpisman e petèt menm sanzabri.

Ajans asistans konsèy lojman ki finanse nan vil la ka ede. Konseye lojman yo ka ede prepare moun yo pou yo achte yon kay. Yo ede lokatè batay degèpisman. Yo ede pwopriyetè kay fè fas a sezi. Apre sa, yo ka ede adrese pwoblèm espesifik fè fas a granmoun aje yo ak moun ki gen andikap. Telechaje yon feyè Anglè oswa Panyòl avèk yon lis aktyèl DHCD-finanse Ajans Asistans konsèy Lojman.

Konseye lojman ki resevwa fòmasyon ofri gwoup gratis ak asistans konsèy endividyèl sou:

  • Ipotèk ak prevansyon sezi taks.
  • Kredi reparasyon epi antreteni yo ak.
  • Bidjè ak jesyon lajan.
  • Dwa ak responsablite pwopriyetè kay yo.
  • Ipotèk aplikasyon ak achte pwosesis.
  • Lokatè/pwopriyetè kay pwoblèm.
  • Reparasyon lakay ou.
  • Dwa lojman san Patipri.

Lojman asistans konsèy kat jeyografik

Ajans asistans konsèy lojman yo make ak yon dot jòn nan kat jeyografik ki anba a. Klike sou dot la pou chèche konnen ki sèvis chak ajans ofri. Antre adrès ou nan bwat rechèch la pou jwenn yon ajans asistans konsèy lojman ki toupre ou.


Lis ajans asistans konsèy lojman

Top