Ale nan kontni prensipal la

Katye Enèji Sant (NECs)

Sant Enèji Katye yo bay enfòmasyon sou fason pou konsève pou sou sèvis piblik yo epi pou yo jwenn èd pou peye bòdwo enèji.

Tanpri, pa vizite biwo okenn nan ajans ki endike anba la a. Rele nimewo telefòn lan pou ajans lan pou chèche konnen kijan yo ap sèvi kliyan.

NEC nan kominote a

Divizyon Lojman ak Devlopman Kominotè (DHCD) sipòte Sant Enèji Katye Ajans Kowòdinasyon Enèji (ECA) (NECs) (ECA).

Nan NEC, rezidan yo kapab:

  • Aplike pou asistans peman bòdwo.
  • Aprann kijan pou konsève dlo, gaz, ak elektrisite.
  • Jwenn asistans konsèy enèji.

 


NEC kat jeyografik

Klike sou pwen jòn ki anba yo oswa antre adrès ou nan bwat rechèch la pou jwenn kominote ou NEC.


Lis NECs

Top