Chuyển đến nội dung chính

Trung tâm Năng lượng Vùng lân cận (NEC)

Trung tâm Năng lượng Vùng lân cận cung cấp thông tin về cách tiết kiệm các tiện ích và nhận trợ giúp thanh toán hóa đơn năng lượng.

Vui lòng không đến văn phòng của bất kỳ cơ quan nào được liệt kê dưới đây. Gọi số điện thoại cho đại lý để tìm hiểu cách họ đang phục vụ khách hàng.

NEC trong cộng đồng

Bộ phận Phát triển Nhà ở và Cộng đồng (DHCD) hỗ trợ Trung tâm Năng lượng Vùng lân cận (NEC) của Cơ quan Điều phối Năng lượng (ECA).

Tại NEC, cư dân có thể:

  • Nộp đơn xin hỗ trợ thanh toán hóa đơn.
  • Tìm hiểu làm thế nào để tiết kiệm nước, khí đốt và điện.
  • Nhận tư vấn năng lượng.

 


NEC bản đồ

Nhấp vào các dấu chấm màu vàng bên dưới hoặc nhập địa chỉ của bạn vào hộp tìm kiếm để tìm NEC cộng đồng của bạn.


Danh sách NEC

Lên trên