Chuyển đến nội dung chính

Về

Danh mục

Lãnh đạo và nhân viên của Bộ phận Nhà ở và Phát triển Cộng đồng. Tìm hiểu thêm

Sáng kiến Vùng lân cận Lựa chọn

Chuyển đổi các khu dân cư nghèo cùng cực thành các cộng đồng có thu nhập hỗn hợp, bền vững, hoạt động. Tìm hiểu thêm

Kế hoạch hành động nhà ở

Một kế hoạch chi tiết để đáp ứng nhu cầu nhà ở ở Philadelphia ở tất cả các mức thu nhập. Tìm hiểu thêm

Ban cố vấn nhà ở

Ban Cố vấn Nhà ở đề xuất các cách để duy trì và tăng nguồn cung nhà ở cho tất cả các mức thu nhập. Tìm hiểu thêm

Hướng dẫn thu nhập

Hướng dẫn thu nhập cho các chương trình hỗ trợ DHCD. Tìm hiểu thêm

Các cuộc họp công cộng

Bản ghi âm các cuộc họp công cộng do Bộ phận Phát triển Nhà ở và Cộng đồng tổ chức. Tìm hiểu thêm

Thông báo pháp lý của Bộ phận Nhà ở và Phát triển Cộng đồng (DHCD). Tìm hiểu thêm
Đầu trang