Chuyển đến nội dung chính

Tài nguyên vùng lân cận

Bộ phận Nhà ở và Phát triển Cộng đồng hỗ trợ một số cơ quan giúp đỡ cư dân về nhà ở và các tiện ích. Sử dụng công cụ tìm kiếm của chúng tôi để xác định vị trí trợ giúp bạn cần.

Các cơ quan

Các chương trình khác

DHCD cũng hỗ trợ các chương trình có tác động tích cực đến các vùng lân cận của Philadelphia, bao gồm:

  • Kế hoạch Chuyển đổi Bắc Trung tâm Philadelphia, như một phần của Sáng kiến Vùng lân cận Lựa chọn. Chương trình liên bang này nhằm mục đích biến các khu dân cư nghèo cùng cực thành các cộng đồng có thu nhập hỗn hợp, bền vững, hoạt động.
  • Chương trình LandCare, giúp làm sạch, làm xanh và ổn định các lô đất trống để giúp đưa chúng trở lại sử dụng hiệu quả.
Lên trên