Chuyển đến nội dung chính

Ký kết hợp đồng

Đối tác DHCD

Bộ phận Phát triển Nhà ở và Cộng đồng (DHCD) lựa chọn các đối tác thông qua Yêu cầu Đề xuất (RFP) và Yêu cầu Trình độ (RFQ). Nếu bạn là một nhà phát triển đang tìm kiếm nguồn tài trợ để tạo ra nhà ở giá cả phải chăng, hãy theo dõi các RFP mà chúng tôi thường phát hành vào mùa thu.

RFP cho các dịch vụ như tư vấn nhà ở và Ủy ban Cố vấn Vùng lân cận thường được ban hành ba năm một lần. Tìm hiểu thêm về các cơ hội tài trợ.


Yêu cầu

Nếu bạn được chọn, bạn sẽ phải:

  • Đáp ứng tất cả các yêu cầu tuân thủ của liên bang, tiểu bang và địa phương và cơ hội bình đẳng. Tìm hiểu thêm về tuân thủ EEO.
  • Đáp ứng các yêu cầu kiểm toán hàng năm, tùy thuộc vào hợp đồng của bạn. Tìm hiểu thêm về quá trình kiểm toán.

Nhân viên DHCD có thể giúp bạn hiểu và điều hướng quy trình.

Lên trên