Chuyển đến nội dung chính

Danh sách kiểm tra phát triển

Danh sách kiểm tra giấy phép và đánh giá sau đây nhằm mục đích tổng quan về các yêu cầu đối với các dự án phát triển bất động sản tại Thành phố Philadelphia. Để biết thêm thông tin về lệ phí, yêu cầu nộp hồ sơ và các vấn đề cụ thể, vui lòng tham khảo các trang web của bộ phận hoặc địa chỉ liên hệ được cung cấp.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Danh sách kiểm tra phát triển 16 tháng 5 2024 PDF Danh sách kiểm tra giấy phép và đánh giá này nhằm mục đích tổng quan về các yêu cầu đối với các dự án phát triển bất động sản tại Thành phố Philadelphia. 16 Tháng Năm, 2024
Đầu trang