Chuyển đến nội dung chính
Ảnh: Tiger Productions

Sở Kế hoạch và Phát triển

Tạo ra các khu dân cư mạnh mẽ với những cư dân được trao quyền.

Sở Kế hoạch và Phát triển

Những gì chúng tôi làm

Bộ Kế hoạch và Phát triển hợp tác với các cộng đồng để thúc đẩy, lập kế hoạch, bảo tồn và phát triển các khu dân cư thành công cho tất cả mọi người.

Để đạt được những mục tiêu này đòi hỏi các cơ quan thành phố phải làm việc cùng với cư dân, doanh nghiệp, nhà phát triển, người ủng hộ, nhà tài trợ và lẫn nhau. Lập kế hoạch và phát triển có một nhóm các cơ quan làm điều đó. Các cơ quan của chúng tôi bao gồm:

Chúng tôi cũng hợp tác với PHDC.

Cùng nhau, chúng tôi đang lập biểu đồ một tương lai sôi động cho thành phố của chúng tôi.

Kết nối

Địa chỉ
1515 Arch St. Tầng
13
Philadelphia, PA 19102
E-mail planning.development@phila.gov
TTY: (215) 683-0286
Social

Events

 • Sep
  8
  Historical Commission monthly meeting
  9:00 am to 12:00 pm
  Online via Zoom

  Historical Commission monthly meeting

  September 8, 2023
  9:00 am to 12:00 pm, 3 hours
  Online via Zoom
  map
  The Historical Commission will hold its Friday, September 8, 2023 meeting remotely using the Zoom Webinar platform. You can watch/listen and speak during the live meetings using your computer, tablet, or smartphone on Zoom. You can listen and speak during the live meetings on your telephone.

  The meeting agenda, applications, nomination materials, and recent meeting minutes are available on the Historical Commission's Public Meetings page. The Historical Commission will consider adopting the minutes of its most recent meeting at the upcoming meeting. The advisory committee minutes are not formally adopted, but are considered drafts until reviewed by the Historical Commission at the meeting.

  To watch the meeting live on Zoom using your computer, tablet, or smartphone, click on the following link on September 8.
  Link: https://bit.ly/PhcSep8
  Meeting Password: 229445

  To listen to the meeting live on the telephone, call this number on September 8.
  Telephone Number: 267-831-0333
  Meeting ID: 872 4875 5637#
  Participant ID: #
  Meeting Password: 229445#

  To offer written comments prior to the meeting, send an email to preservation@phila.gov. Written comments received before noon one business day prior to the meeting will be forwarded to the Commission members.

  After the meeting, you can watch a recording of the meeting (and other earlier meetings) on the Recordings page of the Historical Commission’s website.

  For more information on the remote meeting, see the FAQs for Historical Commission’s Remote Meeting.

Our programs

Lên trên