Chuyển đến nội dung chính

Việc làm

Bộ Kế hoạch và Phát triển (DPD) làm việc với cư dân, các bên liên quan và doanh nghiệp để định hình tương lai của Philadelphia.

Chúng tôi thuê cho một loạt các vị trí công vụ và phi công vụ, bao gồm:

  • Lập kế hoạch thành phố.
  • Người lập kế hoạch bảo tồn lịch sử.
  • Thư ký.
  • Kế toán.
  • Nhà phân tích chương trình.
  • Quản lý chương trình.
  • Thực tập sinh.

Chúng tôi tuyển dụng thực tập sinh cho mùa thu, mùa xuân và mùa hè.

Bạn có thể nộp đơn xin việc và thực tập bằng cách sử dụng bảng việc làm trực tuyến.

Khám phá việc làm với DPD

Lên trên