Ale nan kontni prensipal

Travay

Depatman Planifikasyon ak Devlopman (DPD) travay ak rezidan, moun ki gen enterè, ak biznis yo fòme lavni nan Philadelphia.

Nou anboche pou yon seri de sèvis sivil ak pozisyon sèvis ki pa sivil, ki gen ladan:

  • Planifikatè vil la.
  • Istorik planifikatè prezèvasyon.
  • Grefye.
  • Kontab.
  • Pwogram analis.
  • Manadjè Pwogram lan.
  • Entèn.

Nou rekrite entèn pou sezon otòn la, prentan, ak ete.

Ou ka aplike pou travay ak estaj lè l sèvi avèk tablo a travay sou entènèt.

Eksplore travay ak DPD

Top