Ale nan kontni prensipal la

Devlopman

Lè w ap pran yon devlopman soti nan KONSEPSYON fini se difisil. Genyen dekoupaj an zòn, apwobasyon, ak pèmi. Si w ap devlope lojman abòdab, finansman kapab yon pwoblèm. Planifikasyon ak Devlopman ka ofri èd - epi pafwa finansman - pou avanse pou pi pwojè ou pi devan.

Sèvis devlopman

Divizyon Sèvis Devlopman ofri devlopè ak moun enfòmasyon sou apwobasyon ak pèmi.

Divizyon Sèvis Devlopman kapab:

  • Reponn kesyon yo.
  • Bay fidbak.
  • Konekte devlopè ak Anplwaye Vil revize plan yo.
  • Èd adrese pwoblèm nouvo ak diferan ki vini sou pwojè konplèks.

Li ka ede tou pwojè endividyèl jwenn nan pwosesis la apwobasyon pi plis efikasite.


Finansman pou devlopman lojman abòdab

Divizyon Lojman ak Devlopman Depatman Planifikasyon ak Devlopman Kominotè (DHCD) chwazi patnè yo atravè Demann pou Pwopozisyon (RFPs) ak Demann pou Kalifikasyon (RFQs).

Si ou se yon pwomotè kap chèche finansman yo kreye lojman abòdab, kenbe yon je deyò pou RFPs yo anjeneral nou bay nan sezon otòn la.

Aprann plis sou opòtinite finansman pou devlopè lojman abòdab.

 

Top