Ale nan kontni prensipal la

Contractantes

Patnè DHCD

Divizyon Lojman ak Devlopman Kominotè (DHCD) chwazi patnè yo atravè Demann pou Pwopozisyon (RFPs) ak Demann pou Kalifikasyon (RFQs). Si ou se yon pwomotè kap chèche finansman yo kreye lojman abòdab, kenbe yon je deyò pou RFPs yo anjeneral nou bay nan sezon otòn la.

RFPs pou sèvis tankou asistans konsèy lojman ak Komite Konsiltatif Katye yo anjeneral bay chak twa zan. Aprann plis sou opòtinite finansman.


Kondisyon

Si yo chwazi w, ou pral oblije:

  • Satisfè tout konfòmite federal, eta, ak lokal ak egzijans opòtinite egal. Aprann plis bagay sou konfòmite EEO.
  • Satisfè egzijans kontwòl kontab anyèl, tou depann de kontra ou. Aprann plis bagay sou pwosesis odit la.

Anplwaye DHCD ka ede w konprann ak navige pwosesis la.

Top