Ale nan kontni prensipal la

Katye Komite Konsiltatif (NAC)

Òganizasyon Komite Konsiltatif Katye (NAC) ede rezidan yo aprann sou pwogram Vil ki ta ka benefisye yo.

Tanpri, pa vizite biwo okenn nan ajans ki endike anba la a. Rele nimewo telefòn lan pou ajans lan pou chèche konnen kijan yo ap sèvi kliyan.

NAC nan kominote w la

Vil la gen yon anpil nan pwogram ki sipòte objektif debaz li yo. Men, se pa tout moun konnen sou yo. Telechaje yon feyè angle/Panyòl avèk yon lis Komite Konsiltatif Katye yo.

Òganizasyon Komite Konsiltatif Katye (NAC) ede rezidan yo aprann sou pwogram Vil ki ta ka benefisye yo. NAC bay enfòmasyon sou inisyativ pou:

  • Ankouraje dirabilite katye a.
  • Anpeche sanzabri.
  • Prezève lojman.
  • Diminye depans enèji.
  • Devlope ladrès travay rezidan yo.
  • Mentor jèn.
  • Angaje rezidan yo.

NAC Pòtal Rapò chak mwa


NAC kat jeyografik

Pou jwenn yon NAC tou pre w, klike sou kat la, oswa antre adrès ou nan bwat rechèch la.


Lis NACs

Top