Ale nan kontni prensipal la

Plan Aksyon Lojman

Plan Aksyon Lojman an se yon plan pou satisfè bezwen lojman nan tout nivo revni yo.

Apèsi

Youn nan travay yo an premye nan nouvo Depatman an nan Planifikasyon ak Devlopman te kreye yon plan lojman estratejik. Plan Aksyon Lojman an gen ladan estrateji pou adrese sanzabri epi ogmante disponiblite lojman abòdab, mendèv, ak pousantaj mache. Plan an reflete yon pwosesis ki te rasanble opinyon rezidan yo atravè vil la. DPD swiv pwogrè nou pou satisfè objektif plan an.


Rekòmandasyon

Plan an ofri 34 rekòmandasyon pou aplikasyon pandan senk ane kap vini yo. Objektif li se:

  • House rezidan ki pi frajil nou yo.
  • Prezève alontèm abòdab.
  • Bay chemen pou pwopriyetè kay dirab.
  • Ankouraje kwasans ekitab.
  • Pèmèt devlopman efikas.

Plan an gen ladan jalons ak objektif. Vil la pral bay dènye regilye sou pwogrè a nan direksyon objektif plan an.


Top