Ale nan kontni prensipal la

Foreclosure prevansyon Grant pwogram

Bay lajan ki disponib pou ede pwopriyetè ki gen twa oswa plis mwa dèyè sou ipotèk yo ratrape.

Osijè de

Pwogram Grant Prevansyon Foreclosure a ede pwopriyetè kay ki te tonbe dèyè sou peman ipotèk epi ki gen risk pou yo fè eksperyans sanzabri.

Pou kalifye pou asistans, ou dwe:

  • Fè eksperyans yon kriz finansye ak nan risk pou yo vin san kay.
  • Manke resous finansye oswa sipò pou fè pou evite delenkans ak sanzabri posib.
  • Kapab bay prèv de pwopriyetè kay, tankou yon papye kay oswa dosye taks.

Ou dwe satisfè direktiv revni ki anba a tou.

Konekte

Adrès
1234 Market St
17th etaj
Philadelphia, PA 19107
Imèl info.dhcd@phila.gov

Income guidelines

Household Size Maximum Annual Household Income
1 $30,150
2 $40,600
3 $51,050
4 $61,500
5 $71,950
6 $82,400

Service providers

For more information, contact a housing counseling agency that provides foreclosure prevention services.


Top