Ale nan kontni prensipal

Pwopriyete, anpil & lojman

Jwenn reparasyon lakay ou ak modifikasyon pou granmoun aje

Pwogram Reparasyon Asistans pou Lojman Senior (SHARP) fè reparasyon minè nan kay ki posede pa rezidan 60 ak plis. Li ofri nan Kòporasyon Philadelphia pou moun ki aje.

Kiyès

Les Philadelphia ki posede kay yo ak ranpli egzijans revni.

Kouman

Vizite sit entènèt Kòporasyon Philadelphia pou Granmoun Aje pou plis detay ak enstriksyon aplikasyon an. Oswa, rele (215) 765-9040 pou asistans.

Top