Ale nan kontni prensipal la

Pwopriyete, anpil & lojman

Ekri yon papye kay oswa lòt dokiman

Kòm achiv la nan zèv pou Philadelphia, Depatman an nan Dosye kenbe dosye piblik ak dokiman yo. Majorite a nan dokiman ke gen moun ki dosye yo ki gen rapò ak byen imobilye.

Moun ka anrejistre yon dokiman pa lapòs oswa an pèsòn.

Biznis yo ka anrejistre dokiman yo tou, epi yo gen opsyon pou anrejistre dokiman elektwonikman nan yon sèvis anrejistreman twazyèm pati.

Dokiman ki pi souvan anrejistre pa moun yo se zèv. Pou ajoute, retire, oswa chanje yon non sou yon papye kay, gen yon avoka, konpayi tit, oswa lòt pwofesyonèl byen imobilye prepare papye kay la. Lè sa a, anrejistre nouvo papye kay la ak Depatman Albòm.

Remak: Nou rekòmande ke ou pa prepare yon papye kay pou kont ou. Nou rekòmande tou ke ou jwenn asirans tit.

Kondisyon

Asire w ke nenpòt ki dokiman ke ou soumèt konfòme li avèk egzijans anrejistreman dokiman Philadelphia a.

Nan moun oswa pa lapòs

Pote dokiman ou vle anrejistre nan Depatman Albòm, oswa poste li bay:

Depatman Dosye
City Hall, Sal 111
1400 John F. Kennedy Boulevard
Philadelphia, PA 19107

Ou dwe pran yon randevou pou anrejistre dokiman an pèsòn. Imèl appointments.records@phila.gov nan orè.

Orè operasyon: Lendi jiska Vandredi, 8 a.m. jiska 4 p.m. ou dwe nan Sal 111 pa 3:45pm pou fè dokiman ou anrejistre jou sa a.

Si ou anrejistre dokiman ou an pèsòn, ou pral resevwa dokiman orijinal anrejistre a tounen nan kontwa an. Si w ap anrejistre twa oswa plis dokiman, ou dwe depoze yo pou yo ranmase nan yon dat apre.

Si ou poste dokiman orijinal ou a nou, gen ladan yo yon anvlòp ak tenm sou li, oto-adrese pou li yo dwe retounen.

Sou entènèt

Biznis ka soumèt dokiman sou entènèt nan youn nan de e-anrejistreman fournisseurs: Simplifile ak CSC eRecording.

Pri

Frè pou anrejistre yon dokiman depann de ki kalite dokiman. Ou ka jwenn yon lis konplè frè nan orè frè Depatman Albòm lan.

Si ou se konjwen nan siviv nan moun ki te rele sou papye kay la, ou ka gen yon pati nan frè a anrejistreman anile.

Peman

Ou ka peye pa lajan kach, lòd lajan, biznis, oswa chèk sètifye. Nou pa aksepte chèk pèsonèl, kredi, oswa kat debi.

Peman pou tout frè ak taks dwe fèt sou chèk separe. Fè chèk pou taks Eta a peyab nan “Commonwealth of Pennsylvania”. Fè chèk pou taks Vil la ak frè anrejistreman peyab nan “Vil la nan Philadelphia”.

Peman pou dokiman anrejistre elektwonikman yo fèt pa peman elektwonik ke yo rekonèt kòm Automated Clearing House (ACH).

Fòm & enstriksyon

Top