Ale nan kontni prensipal la

Pwopriyete, anpil & lojman

Jwenn lojman aksesib

Divizyon Lojman ak Devlopman Kominotè (DHCD) sipòte lojman aksesib pou moun ki gen andikap.

Kiyès

Moun k ap chèche abòdab, lojman aksesib nan Philadelphia.

Kouman

Vizite sit entènèt yo nan Resous Liberty ak Nouvèl sou Tap yo aprann sou pwogram lojman yo.

Libète Resous defann ak ankouraje k ap viv endepandan pou moun ki gen andikap. Liberty devlope lojman abòdab. Li bay asistans konsèy lojman tou pou moun ki gen andikap.

Nouvèl sou Tap bay enfòmasyon sou lojman aksesib nan Philadelphia. Sèvis li yo gen ladan Chèche Kay, yon lis rechèch nan lojman aksesib, abòdab. Pwogram Asistans Teknik Lojman ak Andikap (TAP) patwone pa Divizyon Lojman ak Devlopman Kominotè (DHCD) patwone.

Kontni ki gen rapò

Top