Ale nan kontni prensipal la

Pwopriyete, anpil & lojman

Achte premye kay ou

Divizyon Lojman ak Devlopman Kominotè (DHCD) sipòte pwogram Philly First Home City of Philadelphia a. Pwogram nan ofri yon sibvansyon asistans achtè kay ki rive jiska $10,000 (oswa 6% nan pri a achte, kèlkeswa sa ki mwens) ede achtè kay premye fwa.

Sibvansyon sa a se ede ak desann peman ak/oswa fèmen depans yo. Sibvansyon yo pral bay pandan y ap finansman ki disponib. Si ou deplase oswa refinanse anvan ou viv nan kay la pou 15 ane, yo dwe remèt sibvansyon an.

Kiyès

Pou kalifye pou sibvansyon an, ou dwe:

 • Fè yon achtè kay premye fwa oswa yon achtè ki pa te posede yon kay pou omwen twa zan.
 • Achte yon kay yon sèl fanmi oswa duplex nan Philadelphia (kondominyòm yo pa kalifye).

Kondisyon

Pou kalifye pou Pwogram Premye Kay Philly, ou dwe ranpli yon pwogram asistans konsèy pwopriyetè kay ki finanse nan vil la. Ou dwe ranpli pwogram sa a anvan ou siyen yon akò de vant. Akò ou nan vant dwe siyen pa homebuyer a ak vandè apre ou fin ranpli asistans konsèy lojman.

Kay an komen asistans konsèy prépare emprunteurs pou desizyon gwo lavi sa a. Ou pral aprann sou:

 • Achte yon kay nan bidjè ou.
 • Evite ipotèk danjere.
 • Dwa ak responsablite pwopriyetè kay yo.
 • Ipotèk aplikasyon/achte pwosesis.
 • Amelyore kredi, reparasyon kredi, ak antretyen.
 • Jesyon lajan.
 • Kay antretyen.
 • Evite sezi.
 • Zèv ak lòt dokiman lojman legal.

Ou dwe ranpli tou sèten egzijans revni. Gade direktiv revni aktyèl yo.

Kouman

Kontakte yon ajans asistans konsèy lojman ki finanse nan vil la pou aprann plis. Yo pral bezwen:

 • Revni total anyèl kay ou.
 • Sous revni sa a (travay, SSI, DPA, elatriye).
 • Kantite moun ki nan fanmi ou.
Top