Ale nan kontni prensipal

Pwopriyete, anpil & lojman

Jwenn yon ajisteman taks byen imobilye apre yon pèt katastwofik

Sèvis BECA

Si pwopriyete w la domaje nan yon dife oswa lòt dezas natirèl, ou ka kalifye pou yon estimasyon pwopriyete redwi. estimasyon an redwi, sa pral lakòz nan yon kredi pou pwochen ane taks la. Pou kalifye, domaj la dwe lakòz yon diminisyon de 50% oswa plis nan valè pwopriyete a.

Pou detèmine nouvo valè yon pwopriyete, Biwo Evalyasyon Pwopriyete (OPA):

  1. Miltipliye valè a anvan evalye nan pwopriyete a pa pousantaj la nan ane taks la anvan pèt la katastwofik.
  2. Miltipliye valè a nan pwopriyete a apre pèt la pa pousantaj la nan ane taks la rete.
  3. Ajoute de nimewo sa yo pou jwenn nouvo valè sou mache a.

Kouman

Ranpli yon aplikasyon pèt katastwofik epi soumèt li bay OPA a pa lapòs.

Biwo pou Evalyasyon Pwopriyete
Curtis Sant
601 Walnut St., Suite 300 W Philadelphia, PA 19106

Ou dwe soumèt aplikasyon ou nan youn nan de peryòd tan (kèlkeswa sa ki pi long):

  • Nan ane fiskal la nan pèt la katastwofik (1 jiyè a 30 jen).
  • Nan sis mwa nan dat la nan pèt la katastwofik.
Top