Ale nan kontni prensipal la

Pwopriyete, anpil & lojman

Jwenn reparasyon aparèy chofaj kay ijans

Pwogram Liy Dirèk Aparèy Chofaj la gratis, reparasyon ijans pou aparèy chofaj kay yo. Pwogram sa a ap dirije pa Ajans Kowòdinasyon Enèji ak sipòte pa Divizyon Lojman ak Devlopman Kominotè (DHCD).

Kondisyon

Pou kalifye pou Pwogram Liy Dirèk Aparèy Chofaj la, ou dwe ranpli sèten egzijans revni. Gade direktiv revni aktyèl yo.

Kouman

Rele Ajans Kowòdinasyon Enèji nan (215) 568-7190.

Top