Ale nan kontni prensipal la

Pwopriyete, anpil & lojman

Sove kay ou soti nan ipotèk ak sezi taks

Pwogram Prevansyon Foreclosure Philadelphia a bay asistans konsèy lojman ak èd legal pou ede rezidan yo fè fas a pèt kay yo akòz ipotèk oswa sezi taks. Pwogram sa a finanse pa Divizyon Lojman ak Devlopman Kominotè (DHCD). Nenpòt pwopriyetè Philadelphia ki rete nan pwopriyete a risk ka patisipe nan pwogram nan.

Pou jwenn plis enfòmasyon, vizite Save Your Home Philly oswa rele (215) 334-4663.

Philadelphia ofri tou yon Pwogram Sibvansyon Prevansyon Foreclosure. Pwogram sa a bay jiska $3,000 pou ede pwopriyetè kay ki gen twa oswa plis mwa dèyè sou ipotèk yo pou ratrape.

Si ou se yon manm sèvis militè devwa aktif, ou ka kalifye pou soulajman ipotèk nan Depatman Lojman ak Devlopman Iben (HUD). Pou jwenn plis enfòmasyon, vizite paj yo pou jwenn enfòmasyon sou Lwa sou Sekou Sivil Servicemembers.
Top