Ale nan kontni prensipal la

Pwopriyete, anpil & lojman

Rapò sispèk papye kay oswa fwod ipotèk

Sèvis BECA

Si ou sispèk ou se yon viktim nan papye kay oswa fwod ipotèk, ou ta dwe rapòte fwod la bay Depatman Albòm. Nou pral ba ou enfòmasyon ak dirije ou nan resous ki apwopriye yo. Ou kapab tou li plis enfòmasyon sou fason pou rapòte fwod papye kay nan paj sa a.

Fwod papye kay rive lè yon moun vann yon kay samblan yo dwe mèt kay la san pèmisyon pwopriyetè legal la. Non pwopriyetè legal la retire nan papye kay la san konesans pwopriyetè legal la oswa konsantman enfòme.

Fwod Ipotèk rive lè yon moun siyen yon ipotèk kont yon pwopriyete ke yo pa posede prete lajan kont pwopriyete a. Tranzaksyon yo ipotèk yo fini san yo pa konesans la oswa konsantman enfòme nan mèt kay la legal nan pwopriyete a.

Èske w te konnen ou ka pwoteje tèt ou kont papye kay ak ipotèk fwod? Enskri pou yon kont Gad Fwòd gratis.

Kiyès

Nenpòt moun ki sispèk yo ka yon viktim nan papye kay oswa fwod ipotèk konsènan yon pwopriyete ki sitiye nan vil la nan Philadelphia.

Kondisyon

Ou pa oblije bay dokiman espesifik pou rapòte ke yo sispèk papye kay oswa fwod ipotèk. Sepandan, nou rekòmande ke lè ou vizite Depatman Albòm, ou pote avèk ou kòm anpil enfòmasyon ke ou ka ranmase. Enfòmasyon an plis ou kapab bay, pi bon an nou ka ede ou. Rezolisyon an nan fwod pwopriyete mande pou aksyon tribinal, ki gen ladan yon lòd tribinal emèt pa yon jij.

Ki kote ak ki lè

Ou ka vizite nou nan Sal Referans nou an nan City Hall, Lendi a Vandredi, 8:30am jiska 4:00pm Nou rekòmande ke ou pran yon randevou pou rankontre avèk nou an pèsòn pou rapòte fwod pwopriyete a. Pwoblèm sa yo ka trè konplike, epi nou jwenn ke yon reyinyon fas-a-fas se pi bon fason pou ede ou. Ou ka kontakte nou pou pran yon randevou.

Depatman dosye
vil Hall, sal 154
Philadelphia, PA 19107
(215) 686-2290 records.info@phila.gov

Pri

Pa gen okenn pri pou ranpli yon papye kay oswa rapò fwod Ipotèk ak Depatman Albòm.

Kouman

Si ou kwè ou se viktim nan fwod pwopriyete, nou rekòmande ou pran aksyon sa yo.

1
Pale ak Depatman Albòm

Anplwaye nou yo pral entèvyou ou an pèsòn, si sa posib, oswa omwen pale ak ou nan telefòn la asire nou konprann sitiyasyon ou epi yo ka dirije ou nan resous ki apwopriye yo.

2
Ranpli yon rapò fwod/ipotèk fwòd

Depoze yon Rapò Fwòd Ipotèk ak Depatman Albòm. Ou dwe vini nan Depatman Albòm pou depoze rapò a. Akòz konpleksite nan papye kay ak fwod ipotèk, nou pa pèmèt sa yo dwe depoze sou entènèt.

3
Jwenn yon kopi papye kay ou oswa ipotèk
  • Jwenn yon kopi sètifye nan papye kay la oswa ipotèk nan kesyon nan Depatman Albòm. Asire ou ke ou fè rechèch sou dosye yo pa adrès pwopriyete a asire w ke pa gen okenn lòt dokiman fo. Anplwaye Depatman Albòm ap ede ou jwenn yon kopi sètifye.
  • Si ou pa kapab ale nan City Hall, ou ka mande yon kopi papye kay la oswa ipotèk nan kesyon pa lapòs. Mete non ou ak adrès ou, adrès pwopriyete a nan kesyon ak yon deskripsyon tou kout sou pwoblèm nan. Demann yo ta dwe voye bay Attn: Sipèvizè, nan adrès nou an.
  • Ou ka wè tou (pa enprime) yon kopi ofisyèl nan papye kay ou a oswa ipotèk sou entènèt gratis. Oswa ou ka peye pou yon abònman sou entènèt ak yon kat kredi enprime papye kay la oswa ipotèk. Yon abònman 24 èdtan sou entènèt koute $15. Genyen tou peryòd abònman ki pi long ak frè ki nan lis sou sit entènèt nou an, si ou bezwen yo.

Pran aksyon adisyonèl sa yo

  • Rapòte fwod la bay Depatman Lapolis.
  • Apre w fin ranpli yon rapò lapolis, notifye Biwo Pwokirè Distri a nan nimewo (215) 686-9902
  • Notifye Biwo Pwokirè Jeneral la Pennsylvania nan Pwoteksyon Konsomatè nan 1- (800) 441-2555.
  • Jwenn sèvis sa yo nan yon avoka byen imobilye imedyatman.

Fòm & enstriksyon

Top