Ale nan kontni prensipal la

Kesyon yo poze souvan

Eksplore yon koleksyon kesyon yo poze souvan sou Depatman Albòm ak sèvis li yo. Ou kapab tou wè tradiksyon nan Kesyon yo mande anpil yo.

Zèv ak pwopriyete

Kouman pou mwen chanje an komen nan yon pwopriyete, oswa ajoute oswa retire yon non nan yon papye kay?

Plis +

Kouman pou mwen prepare yon papye kay?

Plis +

Kouman mwen ka jwenn yon tit si mèt pwopriyete yo mouri?

Plis +

Èske mwen dwe peye taks transfè realty lè mwen transfere pwopriyete mwen an nan yon manm fanmi?

Plis +

Kouman mwen ka jwenn enfòmasyon sou liens ak jijman?

Plis +

Ki kote mwen ka jwenn enfòmasyon sou taks sou pwopriyete?

Plis +

Kouman mwen ka jwenn enfòmasyon sou yon pwopriyete oswa yon kopi papye kay mwen an?

Plis +

Yon fwa ke mwen peye ipotèk m' nèt, ki lè kapab mwen espere pou resevwa yon nouvo papye kay?

Plis +

Kouman mwen ka jwenn pwopriyete Vil la?

Plis +

Non an sou dlo mwen ak bòdwo taks se pa m '. Kouman pou mwen jwenn sa a korije?

Plis +

Ki kote mwen ka fè yon rechèch tit?

Plis +

Kisa mwen ta dwe fè lè mwen bezwen yon prè labank satisfè men kreditè orijinal la se soti nan biznis?

Plis +

Kouman mwen ka wè yon kat nan liy pwopriyete mwen an?

Plis +

Mwen peye ipotèk mwen. Èske mwen jwenn yon kopi papye kay mwen an?

Plis +

Mwen gen yon lòd tribinal ki bay lòd pou Depatman Albòm yo transfere pwopriyete. Kisa pou mwen fè?

Plis +

Achiv

Kouman mwen ka konnen si yon manm fanmi toujou vivan?

Plis +

Kouman pou mwen jwenn yon kopi yon papye kay oswa chèche konnen ki posede kay mwen anvan m 'te fè?

Plis +

Kouman mwen ka chèche konnen ki lè kay mwen an te bati?

Plis +

Kouman mwen ka jwenn yon kopi yon sètifika maryaj?

Plis +

Kouman pou mwen jwenn kopi rapò sekirite piblik?

Plis +

Kouman pou mwen jwenn yon kopi yon dosye divòs?

Plis +

Kouman mwen ka jwenn yon kopi dosye natiralizasyon zansèt mwen an?

Plis +

Dwa pou konnen ak manda

Kouman pou mwen ranpli yon demann dwa-a-konnen?

Plis +

Kouman pou mwen ranpli yon manda ak Vil la?

Plis +
Top