Ale nan kontni prensipal la

Depatman Lwa

Bay konsèy legal ak sèvis nan depatman vil la, ajans, tablo, komisyon, ak ofisyèl eli yo.

Depatman Lwa

Kisa nou fè

Depatman Lwa aji kòm konsèy jeneral legal pou tout estrikti gouvènman vil la. Nou:

  • Reprezante Vil la ak ofisyèl li yo ak anplwaye yo nan tout litij.
  • negosye, bouyon, ak apwouve kontra City.
  • Kolekte taks ki poko peye, amann, ak lòt dèt.
  • Konseye Vil la sou zafè ki gen nan konfòmite regilasyon.
  • Reprezante Vil la nan byennèt timoun ak zafè sante.
  • Prepare lejislasyon pou entwodiksyon nan Konsèy Minisipal.

Nou anplwaye plis pase 300 moun k'ap sèvi piblik, ki gen ladan plis pase 215 avoka ak 100 anplwaye pwofesyonèl. Se depatman an ki te dirije pa avoka vil la, ki moun Majistra a nonmen ak konsèy la ak konsantman nan Konsèy Minisipal. Misyon nou se sèvi rezidan yo nan Philadelphia lè yo bay konsèy legal nan bon jan kalite ki pi wo a tout ofisyèl Vil, anplwaye, depatman, ajans, tablo, ak komisyon. Biwo nou an ak fyète selebre divèsite rich la nan anplwaye nou yo, mendèv Vil la, ak rezidan yo ke nou sèvi yo.

Konekte

Adrès
1515 Arch St
17th Etaj
Philadelphia, Pensilvani 19102
Telefòn: (215) 683-5000
Top