Ale nan kontni prensipal la

Entreprise & taks gwoup

Entreprise Et taks gwoup est de senk inite yo.

Taks ak Inite Revni

Taks la & Inite Revni ki responsab pou ranfòse koleksyon an nan Philadelphia taks, dèt dlo, ak lòt resevwar, ki reprezante Vil la nan jijman ak ka taks apèl, konsèy administrasyon an ak Konsèy Minisipal sou pwoblèm taks, ak ekri lejislasyon taks. Li gen twa divizyon:

 • Gwo divizyon litij taks
 • Divizyon taks imobilye
 • Mas sou revni Ameriken Litij divizyon

Pou kontakte Inite Taks ak Revni konsènan diskisyon legal oswa pwoblèm, imèl:

Gwo divizyon litij taks

Divizyon Litij taks Gwo nan taks la & Inite revni reprezante Vil la nan Philadelphia nan tout petisyon taks biznis nan Komisyon Konsèy la Revizyon taks Philadelphia ak dosye delenkan plent koleksyon taks biznis sou $35,000 nan Tribinal la nan Pleas Komen nan Konte Philadelphia. Li tou okipe pi apèl nan ka sa yo. Anplis de sa nan kolekte taks sou biznis, Divizyon an Gwo litij taks kolekte tout resevwar Vil nan Tribinal Fayit Federal pou tout Chapit 7, Chapit 11, ak Chapit 13 bankrout kote Vil la se yon kreyansye. Anplis de sa, divizyon an bay konsèy legal epi li ede lejislasyon bouyon pou tou de depatman Vil ak Konsèy Minisipal. Divizyon an tou revize ak apwouve tout règleman Depatman Revni ak akò kredi taks. Finalman, divizyon an okipe peman taks biznis pou privilèj, jijman, ak kont taks sou biznis.

Divizyon taks imobilye

Divizyon taks nan Imobilye nan taks la & Inite revni ki responsab pou reprezante Vil la nan Philadelphia nan koleksyon an nan delenkan taks byen imobilye. Divizyon an okipe yon tyè nan dosye a sezi dirèkteman ak jere de tyè nan dosye a asiyen nan konsèy deyò. Li te tou dosye aksyon yo gen yon reseptè nonmen nan pri lwaye sekitè soti nan delenkan pwopriyete komèsyal yo dwe aplike nan direksyon delenkan taks byen imobilye ak lòt reklamasyon minisipal yo. Divizyon Taks sou Imobilye a tou litige tout apèl estimasyon taks, apèl egzanpsyon, ak ka anile taks apèl nan Komisyon Konsèy la nan Revizyon nan Taks (BRT) nan Tribinal la nan Pleas Komen. Finalman, divizyon an travay avèk Depatman Revni pou administre pwogram Akò Peman Okipe Pwopriyetè a (OOPA) pou kontribyab ki gen ti revni ak okipe apèl ki soti nan refi akò sa yo.

Mas sou revni Ameriken Litij divizyon

Divizyon Litij Revni Mass nan taks la & Inite revni ki responsab pou reprezante Vil la nan Philadelphia nan tout petisyon dlo anvan Komisyon Konsèy la Revizyon taks Philadelphia. Li depoze pwosè tou pou tout delenkans taks sou biznis ki poko gen $35,000, tout aksyon ki pa filer, ak tout delenkans dlo devan Tribinal Pleas Komen ak Tribinal Minisipal nan Konte Philadelphia. Divizyon sa a okipe apèl tou nan Komisyon Konsèy Revizyon Taks la ki enplike dlo ak pifò apèl Tribinal Minisipal nan tribinal apèl eta yo. Anplis de sa, divizyon an bay konsèy legal nan Biwo Revni Dlo Revni an. Divizyon an revize tou règleman pibliye pa Depatman Biwo Revni Dlo Revni a ak Depatman Dlo Philadelphia epi li bay sipò lejislatif nan tou de depatman yo.

Lidèchip

Frances Ruml Beckley, (li/li/li)
Chèf Revni Avoka
Plis +
Frank Paiva, (li/li/li)
Depite chèf vil procureur
Plis +
Non Tit travay Telefòn #
Hazara Ali Legal Assistant
Tax & Revenue Unit
(215) 686-0500
Anthony Barreca Legal Assistant Supervisor
Tax & Revenue Unit
(215) 686-0528
Andre Brown, (he/him/his) Assistant City Solicitor
Tax & Revenue Unit
(215) 686-3827
Hannah Cheatham, (she/her/hers) Legal Assistant
Tax & Revenue Unit
(215) 683-4757
Vivian Cherng Senior Legal Assistant
Tax & Revenue Unit
(215) 686-0581
Erin Cleary Legal Assistant
Tax & Revenue Unit
(215) 686-0500
Felicia Costin Legal Assistant
Tax & Revenue Unit
(215) 686-0513
Ericka Crocker, (she/her/hers) Senior Legal Assistant
Tax & Revenue Unit
(215) 686-3980
Pamela Elchert Thurmond, (she/her/hers) Senior Attorney
Tax & Revenue Unit
(215) 686-0508
Linda Fountain Legal Assistant
Tax & Revenue Unit
(215) 686-3628
Karen Goldman Legal Assistant
Tax & Revenue Unit
(215) 683-3517
Adriana Gonzalez, (she/her/hers) Divisional Deputy City Solicitor
Tax & Revenue Unit
(215) 686-3991
Megan Harper, (she/her/hers) Senior Attorney
Tax & Revenue Unit
(215) 686-0503
Stephanie Heimann, (she/her/hers) Deputy City Solicitor
Tax & Revenue Unit
(215) 988-8029
Dana Kang Legal Assistant
Tax & Revenue Unit
(215) 683-4760
Miriam Knapp Legal Assistant
Tax & Revenue Unit
(215) 686-6405
Hannah Long-Bohorquez Legal Assistant Supervisor
Tax & Revenue Unit
(215) 686-5523
John F Martin Deputy City Solicitor
Tax & Revenue Unit
(215) 686-0522
Mary Kate Martin Deputy City Solicitor
Tax & Revenue Unit
(215) 686-0511
Mary McDow, (she/her/hers) Assistant City Solicitor
Tax & Revenue Unit
(215) 686-0577
Brian Mera Office Manager
Tax & Revenue Unit
(215) 686-0585
Laura Musi Senior Legal Assistant
Tax & Revenue Unit
(215) 686-0571
Juliette Myers, (they/their/them) Legal Assistant
Tax & Revenue Unit
(215) 686-0531
Marissa O'Connell Divisional Deputy City Solicitor
Tax & Revenue Unit
(215) 683-5312
Shari Outen Senior Legal Assistant
Tax & Revenue Unit
(215) 686-0557
Yin Peng Assistant City Solicitor
Tax & Revenue Unit
(215) 686-0521
Serena Ross, she/her/hers Legal Assistant
Tax & Revenue Unit
(215) 686-3631
Kareem Seifeldin Deputy City Solicitor
Tax & Revenue Unit
(215) 686-0505
Steven Wakefield Senior Attorney
Tax & Revenue Unit
(215) 686-5564
Anne Whitcombe Senior Attorney
Tax & Revenue Unit
(215) 686-0520
Keitshawna Williams, (she/her/hers) Assistant City Solicitor
Tax & Revenue Unit
(215) 686-0565
Maleekah Wiltbanks, (she/her/hers) Legal Assistant
Tax & Revenue Unit
(215) 686-6847
James Zwolak Divisional Deputy City Solicitor
Tax & Revenue Unit
(215) 686-0523
Padon, pa gen okenn rezilta pou rechèch sa a.

Pwopriyete evalyasyon inite w la

Inite Evalyasyon Pwopriyete a reprezante Biwo Evalyasyon Pwopriyete (OPA). OPA a responsab pou evalye tout pwopriyete reyèl nan tout Vil la, epi evalyasyon yo sèvi kòm baz pou kalkil taks imobilye ak/oswa itilizasyon ak taks sou lokatè. Responsablite OPA a gen ladan tou konsiderasyon ak detèminasyon aplikasyon pou diminye taks ak egzanpsyon taks.

Inite a Evalyasyon Pwopriyete tou reprezante OPA a nan apèl nan Komisyon Konsèy la nan Revizyon nan Taks (BRT). Apèl sa yo gen ladan apèl valè mache, apèl nan refi egzanpsyon, apèl nan refi diminye, ak petisyon nunc pro tunc.

Lidèchip

Drew Aldinger, (li/li/l ')
Depite chèf vil procureur

Kòm Chèf Depite City Solicitor, Drew Aldinger mennen Inite a Evalyasyon Pwopriyete nan asistans konsèy la nan Biwo pou Evalyasyon Pwopriyete (OPA) ak nan defann apèl devan Komisyon Konsèy la nan Revizyon nan taks.

Drew rantre nan Depatman Lwa nan 2011 kòm yon avoka ansyen e li te vin Chèf Adjwen nan Inite a Evalyasyon Pwopriyete nan 2017. Anvan yo rantre nan Depatman Lwa, Drew te travay nan yon kabinè avoka pou 13 ane, ki konsantre sou koleksyon an nan delenkan taks byen imobilye ak pouswiv aksyon sezi taks sivil. Drew gradye nan George Washington University Law School la ak onè ak gradye nan yon degre kontablite nan Penn State.

Non Tit travay Telefòn #
Hilary Emerson, (she/her/hers) Senior Attorney
Property Assessment Unit
(215) 686-4349
Amy Galer Senior Attorney
Property Assessment Unit
(215) 686-7675
Ryan McSherry, (he/him/his) Deputy City Solicitor
Property Assessment Unit
(215) 686-8558
Padon, pa gen okenn rezilta pou rechèch sa a.

Inite Lwa regilasyon

Inite Lwa Regilasyon an reprezante Vil la nan yon gran varyete federal, eta, ak lokal regilasyon ak lòt zafè legal ki gen ladan:

 • Aviyasyon.
 • Dlo, dlo ize ak dlo lapli.
 • Lari, gran wout ak pon.
 • Anviwònman an.
 • Enèji ak Sustainability.
 • Kontra, sibvansyon, lwe ak lòt tranzaksyon komèsyal yo.
 • Pousantaj ak lòt anrejistreman ki gen rapò ak sèvis piblik.

Nan travay li inite a reprezante anpil ofisyèl Vil, ki gen ladan Direktè a Managing Adjwen pou Transpòtasyon ak Sistèm Enfrastrikti, Ofisye an Chèf Egzekitif nan Philadelphia Ayewopò Entènasyonal, Dlo a, Streets, ak Komisyonè Sante, ak Direktè yo nan Sèvis Jesyon Air, Biwo a nan Sustainability, ak Biwo a Rebati. Inite a tou konseye ak konseye Vil la konsènan SEPTA ak Filadèlfi gaz Travo (PGW).

Lidèchip

Portrait foto nan Ji Jun
Ji Jun
Depite chèf vil procureur
Plis +
Non Tit travay Telefòn #
Laura Antinucci, (she/her/hers) Deputy City Solicitor
Regulatory Law Unit
(215) 683-8452
Alexandra Athanasiadis Deputy City Solicitor
Regulatory Law Unit
(215) 683-5417
Kevin Birriel Divisional Deputy City Solicitor
Regulatory Law Unit
(215) 683-3234
Carrie Dougherty, (she/her/hers) Deputy City Solicitor
Regulatory Law Unit
(215) 863-4028
Christopher Eisenhower, (he/him/his) Senior Legal Assistant
Regulatory Law Unit
(215) 863-4015
Tamara Holloway, (she/her/hers) Assistant City Solicitor
Regulatory Law Unit
(215) 683-4777
Jane Hwang Deputy City Solicitor
Regulatory Law Unit
(215) 683-5287
James Kellett Deputy City Solicitor
Regulatory Law Unit
(215) 683-5185
Melanie Knezich, (she/her/hers) Assistant City Solicitor
Regulatory Law Unit
(215) 685-3386
Travis Kniffin, (he/him/his) Senior Legal Assistant
Regulatory Law Unit
(215) 683-3013
Gerard Leone, (he/him/his) Deputy City Solicitor
Regulatory Law Unit
(215) 863-4018
India McGhee, (she/her) Divisional Deputy City Solicitor
Regulatory Law Unit
(215) 683-5169
Eva Miller Senior Attorney
Regulatory Law Unit
(215) 937-1858
Vijya Patel, (she/her/hers) Divisional Deputy City Solicitor
Regulatory Law Unit
(215) 937-6772
Michele Sarkos Senior Attorney
Regulatory Law Unit
(215) 683-5171
Neal Sellers Senior Attorney
Regulatory Law Unit
(215) 685-6160
Atusa Shirasb, (she/her/hers) Deputy City Solicitor
Regulatory Law Unit
(215) 683-5407
Sharron Williams Deputy City Solicitor
Regulatory Law Unit
(215) 863-3972
Padon, pa gen okenn rezilta pou rechèch sa a.

Imobilye & Devlopman Inite

Imobilye & Devlopman Inite a reprezante Vil la nan pi fò nan pi gwo inisyativ devlopman ekonomik li yo ak tranzaksyon byen imobilye. Avoka Inite sèvi kòm antrepriz, byen imobilye, ak konsèy tranzaksyonèl nan kliyan sa yo epi yo rele sou ede estrikti, negosye, ak dokimante zafè tranzaksyon enpòtan, ki gen ladan pi resamman: lwe nan enstalasyon transpò piblik Vil nan Southeastern Pennsylvania Transportation Authority (SEPTA); vant garaj la anba LOVE Park ak renovasyon pak la; konstriksyon yon jwenti Sant Sante Vil la ak Lopital Timoun nan etablisman Philadelphia; kontra-lwaye a, ak yon opsyon yo achte, nan pwopriyete pou kote adrès la nan nouvo katye jeneral lapolis nan 400 Nò Broad Street; redevlopman nan Mall la Galeri; ak Delaware River Waterfront Corporation ak devlopman rivyè.

Responsablite pi gwo kliyan li yo gen ladan Depatman Pwopriyete Piblik, Depatman Komès, Depatman Pak & Rekreyasyon, Bibliyotèk gratis, Depatman Dosye, Depatman Streets, Biwo Sèvis ki san kay, Komisyon Atizay, ak Komisyon Planifikasyon Vil la.

Lidèchip

Brendan O'Rourke
Depite chèf vil procureur
Plis +
Non Tit travay Telefòn #
Blake Andres, (he/him/his) Assistant City Solicitor
Real Estate & Development Unit
(215) 683-5231
Sierra Applegate Assistant City Solicitor
Real Estate & Development Unit
(215) 683-5258
Lawrence Copeland Senior Attorney
Real Estate & Development Unit
(215) 683-5039
Jill Freeman Deputy City Solicitor
Real Estate & Development Unit
(215) 683-5029
Terry Garfinkel Senior Attorney
Real Estate & Development Unit
(215) 683-5051
Michelle Garner Legal Assistant
Real Estate & Development Unit
(215) 683-5055
Katharine Janoski, (she/her) Senior Attorney
Real Estate & Development Unit
(215) 683-5025
Mary Josephine Markle, (she/her/hers) Divisional Deputy City Solicitor
Real Estate & Development Unit
(215) 685-6115
Matthew Monroe, (he/him/they/them) Deputy City Solicitor
Real Estate & Development Unit
(215) 683-5059
Maxélle Neufville, (she/her/hers) Assistant City Solicitor
Real Estate & Development Unit
(215) 683-5453
Padon, pa gen okenn rezilta pou rechèch sa a.

Inite Lwa Komèsyal

Inite Lwa Komèsyal la responsab pou kontra komèsyal Vil la, konsèy legal konsènan zafè finans minisipal, pratik teknoloji Depatman Lwa a, ak kontra ak zafè regilasyon ki gen rapò ak lojman ak devlopman ekonomik ak kominote a.

Inite Lwa Komèsyal la konpoze de twa divizyon:

 • Finans ak kontra
 • Pwopriyete entelektyèl ak telekominikasyon
 • Sante, Imèn, ak Sèvis Kominotè

Finans & Kontra Divizyon an reprezante tout depatman Vil la nan zafè kontra komèsyal yo. Divizyon an se konsèy nan Biwo Direktè Finans ak Trezorye Vil la sou pwoblèm kosyon ak lòt zafè finans ak konsèy Depatman Akizisyon sou zafè òf konpetitif. Li bay konsèy sou pwoblèm ki gen rapò ak konstriksyon an ak aplikasyon nan Konstitisyon ak Kòd dispozisyon gouvène pwosesis kontra Vil la, ki gen ladan lejislasyon an refòm kontra ki genyen nan Chapit 17-1400 nan Kòd la Philadelphia. Finans & Kontra Divizyon an gen ladan tou asistan administratif ak legal Inite Lwa Komèsyal la ki okipe Desen nan kontra Sèvis Pwofesyonèl Vil la ak amannman, amannman nan kontra Travo Piblik, konfòmite nan kontra Vil la, ak lòt travay administratif ki sipòte tout Inite a.

Divizyon Sèvis Sante, Moun, ak Kominotè bay konsèy pou Depatman Sante Piblik, Biwo Sèvis Sanzabri, Depatman Sante Konpòtman ak Andikap Entelektyèl, Biwo Timoun ak Fanmi/Depatman Sèvis Imen, Divizyon Lojman ak Devlopman Kominotè, Biwo Otonòm Kominote ak Posiblite, ak Depatman Komès. Divizyon sa a tou ede kliyan sa yo ak kontra finanse pa sibvansyon federal ak leta.

Pwopriyete entelektyèl ak telekominikasyon Divizyon an konseye sou teknoloji enfòmasyon, ki gen ladan kontra pou sistèm lojisyèl, IT sèvis, ak pyès ki nan konpitè òdinatè ak kliyan prensipal li yo ke yo te Biwo a nan Inovasyon ak Teknoloji. Pwopriyete entelektyèl ak divizyon telekominikasyon konseye sou zafè telekominikasyon ak sou myriad nan pwoblèm ki antoure pataje done, ki gen ladan ekri nan akò lisans done, ak travay kole kole ak Inite Privacy Depatman Lwa a. Divizyon sa a tou okipe copyright ak trademark zafè yo lè yo leve.

Non Tit travay Telefòn #
Deland Bryant, (he/him/his) Legal Assistant
Commercial Law Unit
(215) 683-5047
Phillip Bullard Senior Attorney
Commercial Law Unit
(215) 683-5060
Daniel Cantu-Hertzler, (he/him/his) Senior Attorney
Commercial Law Unit
(215) 683-5061
Linda Chaney Legal Assistant Supervisor
Commercial Law Unit
(215) 683-5050
Whitney Chatmon, (she/her/hers) Senior Legal Assistant
Commercial Law Unit
(215) 683-5022
Adam Coleman, (he/him/his) Deputy City Solicitor
Commercial Law Unit
(215) 683-5228
Russell Crotts, (he/him/his) Deputy City Solicitor
Commercial Law Unit
(215) 683-5403
Heather Dobilas, (she/her/hers) Executive Secretary
Commercial Law Unit
(215) 683-5040
Brianna Dougherty, (she/her/hers) Assistant City Solicitor
Commercial Law Unit
(215) 683-5457
Jacqueline Eklund, (she/her/hers) Deputy City Solicitor
Commercial Law Unit
(215) 686-5033
Raydell Fisher-Wilson Legal Assistant Supervisor
Commercial Law Unit
(215) 683-5044
John Gibbons Assistant City Solicitor
Commercial Law Unit
Daniel Gordon, (he/him/his) Assistant City Solicitor
Commercial Law Unit
(215) 683-4775
Hezi Ji, (she/her/hers) Assistant City Solicitor
Commercial Law Unit
(215) 683-5006
Aniya Jones, (she/her/hers) Assistant City Solicitor
Commercial Law Unit
(215) 683-5240
Philip Jones Deputy City Solicitor
Commercial Law Unit
(215) 686-9791
Sonia Lee Senior Attorney
Commercial Law Unit
(215) 683-4775
Thomas Li, (he/him/his) Deputy City Solicitor
Commercial Law Unit
(215) 683-5461
Jahira Longcrier Assistant City Solicitor
Commercial Law Unit
(215) 683-5411
Christopher Malcarney Divisional Deputy City Solicitor
Commercial Law Unit
(215) 683-5034
Danielle Newsham, (she/her/hers) Assistant City Solicitor
Commercial Law Unit
(215) 683-8454
Matthew Petekiewicz, (he/him/his) Legal Assistant
Commercial Law Unit
(215) 683-5240
Mariaelena Realdine, (she/her/hers) Legal Assistant
Commercial Law Unit
(215) 685-2779
Rachel Rosser Senior Attorney
Commercial Law Unit
(215) 683-5257
Abigail Schoeneck Assistant City Solicitor
Commercial Law Unit
(215) 683-5066
Amanda Stewart Hause, (she/her/hers) Chief Deputy City Solicitor
Commercial Law Unit
(215) 686-9788
Nicole Stokes, (she/her/hers) Assistant City Solicitor
Commercial Law Unit
(215) 683-4775
Veronica Whitted Legal Assistant Supervisor
Commercial Law Unit
(215) 683-5045
Padon, pa gen okenn rezilta pou rechèch sa a.
Top