Ale nan kontni prensipal la

Karyè

Ouvèti travay aktyèl

Si ou enterese nan gade ouvèti travay aktyèl yo pou Depatman Lwa Vil Philadelphia, vizite tablo travay Vil la.

Tout aplikasyon yo dwe soumèt nan sit entènèt SmartRecruiters la.


Estaj ak opòtinite volontè

Depatman Lwa gen pwogram estaj ete pou elèv lekòl lalwa. Li ofri tou pwogram externship pandan ane lekòl la. Depatman Lwa aksepte aplikasyon nan men elèv lalwa aktyèl ki enterese nan travay kòm yon estajyè ki poko peye oswa extern nan youn nan gwoup pratik nou yo. Elèv lalwa ka jwenn bonjan eksperyans pratik nan travay kole kole ak avoka nou yo ak anplwaye yo. Depatman Lwa sanble pou aplikan ki angaje nan sèvis piblik, travay ann ekip, divèsite, ak enklizyon.

Pou plis enfòmasyon, imèl Tianna Kalogerakis, Direktè nou an Devlopman Pwofesyonèl, Divèsite, Ekite, ak Enklizyon, nan Tianna.Kalogerakis@phila.gov.

Top