Ale nan kontni prensipal la

Gwoup sèvis sosyal

Gwoup Sèvis Sosyal la konsiste de de inite.

Inite byennèt sosyal timoun

Inite Asistans pou Timoun reprezante Depatman Sèvis Imen (DHS). DHS se ajans byennèt timoun ki responsab pou bay solisyon san danje epi pèmanan pou timoun ki gen konpòtman ki gen risk oswa ki se sijè abi emosyonèl, seksyèl, ak fizik oswa neglijans. Inite Asistans Sosyal Timoun konsiste de de divizyon:

 • Litij & Apèl
 • Administrasyon & Pratik Espesyalite

Litij & Apèl Divizyon

Divizyon Litij & Apèl la se pi gwo divizyon ki fòme ak 35-40 avoka ki reprezante DHS nan Tribinal Fanmi pandan tout divès faz litij yo. Avoka yo litigate ka ki enplike jèn ki se sijè a nan yon petisyon depandans. Avoka sa yo konsilte avèk DHS sou ranpli yon petisyon depandans epitou reprezante DHS pandan swen abri, adjudicatory, epi revize faz litij yo. Reprezantasyon yo ap kontinye jouk mete fen nan dwa paran yo.

Seksyon Policy & Pwojè Espesyal Divizyon an bay konsèy legal pou Biwo Timoun ak Fanmi (OCF) ak Depatman Sèvis Imen (DHS) sou divès zafè ki itilize analiz legal eksepsyonèl, panse kritik, planifikasyon estratejik, ak konsèy. Avoka nan seksyon sa a jwe yon wòl esansyèl nan sipòte travay OCF a, kowòdone konsèy legal sou yon gwo dosye nan pwojè politik konplèks, ak fournir travay-wo kalite sou tan.

Administrasyon & Divizyon Pratik Espesyalite

Administrasyon an & Divizyon Pratik Espesyalite se separe an twa seksyon distenk.

 • Nan seksyon an Adopsyon, avoka litigate ka yo nan odyans revizyon kote paran yo te deja gen dwa yo sispann ak jèn yo ap tann adopsyon.
 • Seksyon Juvenile Justice/Youth ki pi gran an gen avoka ki reprezante DHS nan odyans depandans nan sal tribinal ki deziyen espesyalman pou adrese:
  • Viktim minè nan trafik sèks ki mande pou espesyalize tretman chòk-enfòme nan fason ki pi piti restriksyon.
  • Jèn ki te komèt zak delenkan, men yo depann tou.
  • Jèn ki pral tranzisyon nan laj granmoun.
 • Seksyon Revizyon Apèl ak Avoka Administrasyon an gen ladan avoka ki parèt devan yon Jij Lwa Administratif nan Depatman Sèvis Imèn Pennsylvania nan Biwo Odyans ak Apèl (BHA) nan non DHS nan odyans ki enplike yon apèl nan yon rapò abi sou timoun endike.

Lidèchip

Karen Fortune, (li/li/li)
Depite chèf vil procureur
Plis +
Jon Houlon
Depite chèf vil procureur
Plis +
Non Tit travay Telefòn #
Robert Aversa Deputy City Solicitor
Child Welfare Unit
(215) 683-5020
Jeri Behrman Deputy City Solicitor
Child Welfare Unit
(215) 683-5128
Andrew Bergmann Deputy City Solicitor
Child Welfare Unit
(215) 683-5147
Laura Bonnington Legal Assistant Supervisor
Child Welfare Unit
(215) 683-5153
ReVae Boyd Assistant City Solicitor
Child Welfare Unit
(215) 683-5057
Michael Brenner Legal Assistant
Child Welfare Unit
(215) 683-5284
Angela Bright Legal Assistant Supervisor
Child Welfare Unit
(215) 683-5161
Sharleetha Brown Data Services Support Clerk
Child Welfare Unit
(215) 686-5136
Lisa Bryant -Nelson Legal Assistant Supervisor
Child Welfare Unit
(215) 683-5158
Jean Carn-Wolfe Divisional Deputy City Solicitor
Child Welfare Unit
(215) 683-5208
Jacqueline Coelho Senior Attorney
Child Welfare Unit
(215) 683-5120
Thomas Cola Legal Assistant Supervisor
Child Welfare Unit
(215) 683-5156
Shelby Collier, (she/her/hers) Deputy City Solicitor
Child Welfare Unit
(215) 683-5174
Rosalind Crews Legal Assistant
Child Welfare Unit
(215) 683-5195
Anne Cunningham, (she/her/hers) Deputy City Solicitor
Child Welfare Unit
(215) 683-5425
Jasmine Daniels Assistant City Solicitor
Child Welfare Unit
(215) 683-5230
Alyzabeth Davis, (she/her/hers) Assistant City Solicitor
Child Welfare Unit
(215) 683-5168
Lisa M. DeStefano, (she/her/they/them) Office Clerk
Child Welfare Unit
(215) 683-4775
Emma Dickson LSI
Child Welfare Unit
(215) 683-0017
Darlene Dool, (she/her/hers) Assistant City Solicitor
Child Welfare Unit
Mariah Dreher, (she/her/hers) Legal Assistant
Child Welfare Unit
(215) 683-5138
Ensume Dunor LSI
Child Welfare Unit
(215) 683-2999
Lakeisha Fields Deputy City Solicitor
Child Welfare Unit
(215) 683-5287
Paola Figueroa Assistant City Solicitor
Child Welfare Unit
(215) 683-8457
Patricia Fingeroff Senior Legal Assistant
Child Welfare Unit
(215) 683-5165
Elizabeth Fleeger Legal Assistant Supervisor
Child Welfare Unit
(215) 683-5177
Armon Fouladi, (he/him/his) Assistant City Solicitor
Child Welfare Unit
(215) 683-3139
Patrick Gallagher, (he/him/his) Legal Assistant
Child Welfare Unit
(215) 683-5221
John Gambescia Senior Attorney
Child Welfare Unit
(215) 683-5214
Luisa Garcia Deputy City Solicitor
Child Welfare Unit
(215) 686-5188
Celena Gentry, (she/her/hers) Assistant City Solicitor
Child Welfare Unit
(215) 683-3569
Jasroop Gill-Gakhal Deputy City Solicitor
Child Welfare Unit
(215) 832-2101
Samika Glenn Legal Assistant
Child Welfare Unit
(215) 683-5155
Daniel G. Gordon Assistant City Solicitor
Child Welfare Unit
(215) 683-8457
Danielle Guiteras Deputy City Solicitor
Child Welfare Unit
(215) 683-5187
Rachel Hantgan McHale Senior Attorney
Child Welfare Unit
(215) 683-5122
Conor Harrington, (he/him/his) Assistant City Solicitor
Child Welfare Unit
(215) 683-5134
A. Bennette Harrison, (she/her/hers) Divisional Deputy City Solicitor
Child Welfare Unit
(215) 683-5149
Rashann Henry, (he/him/his) Legal Assistant
Child Welfare Unit
(215) 683-5152
Pernell Jackson, (he/him/his) Assistant City Solicitor
Child Welfare Unit
(215) 683-5123
Michael Joyce Senior Attorney
Child Welfare Unit
(215) 683-5090
Antonia Karasavas LSI
Child Welfare Unit
(215) 683-8453
Kathleen Kim, (she/her/hers) Senior Attorney
Child Welfare Unit
(215) 683-5143
Daria Kowalski LSI
Child Welfare Unit
(215) 683-3587
Joseph Lewis LSI
Child Welfare Unit
(215) 683-5253
Erin Maloney Deputy City Solicitor
Child Welfare Unit
(215) 683-0369
Dana Masciantonio Deputy City Solicitor
Child Welfare Unit
(215) 683-5133
Bridget McMenamin, (she/her/hers) Legal Assistant
Child Welfare Unit
(215) 683-3011
Kira Meibos, (she/her/hers) Deputy City Solicitor
Child Welfare Unit
(215) 683-5189
Meagan Mirtenbaum Divisional Deputy City Solicitor
Child Welfare Unit
(215) 683-5091
Michael Mon Deputy City Solicitor
Child Welfare Unit
(215) 832-2126
Peter Moran Legal Assistant
Child Welfare Unit
(215) 683-5225
Kathryn Morris Assistant City Solicitor
Child Welfare Unit
(215) 683-5144
Amanda Morrison LSI
Child Welfare Unit
(215) 683-5150
Eric Moyer Data Services Supp Clerk
Child Welfare Unit
(215) 683-5197
Amanda Muscavage Assistant City Solicitor
Child Welfare Unit
(215) 683-8454
Courtney Norella Divisional Deputy City Solicitor
Child Welfare Unit
(215) 683-5181
Nwando Okigbo, (she/her/hers) Legal Assistant
Child Welfare Unit
(215) 683-5154
Schaundra Oliver Divisional Deputy City Solicitor
Child Welfare Unit
(215) 683-5142
Erik Orvik, (he/him/his) Assistant City Solicitor
Child Welfare Unit
(215) 683-5127
Amber Owens, (she/her/hers) Deputy City Solicitor
Child Welfare Unit
(215) 683-5215
Jessica Rodriguez, (she/her) Deputy City Solicitor
Child Welfare Unit
(215) 832-2110
Ishika Sachdeva LSI
Child Welfare Unit
(215) 683-3588
Cynthia Schneider Senior Attorney
Child Welfare Unit
(215) 683-5137
Raymond Sheriff LSI
Child Welfare Unit
(215) 683-5223
Sterling Sims LSI
Child Welfare Unit
(215) 683-0018
Vincent Smith Legal Assistant
Child Welfare Unit
(215) 683-5151
Jacqueline Stolzenberg, (she/her/hers) Assistant City Solicitor
Child Welfare Unit
(215) 683-5215
Sheree Strauss Legal Assistant
Child Welfare Unit
(215) 683-3587
Shelby Tana Assistant City Solicitor
Child Welfare Unit
(215) 683-5174
Ariel Torres, (she/her/hers) Deputy City Solicitor
Child Welfare Unit
(215) 683-5432
Ryan Trott, (he/him/his) Assistant City Solicitor
Child Welfare Unit
(215) 683-5410
Ashley Turner Legal Assistant
Child Welfare Unit
(215) 683-5194
Kiana Walton Office Clerk
Child Welfare Unit
(215) 683-5135
Bridget Warner, (she/her) Divisional Deputy City Solicitor
Child Welfare Unit
(215) 832-2103
Arrin Weatherbe Office Clerk
Child Welfare Unit
(215) 683-5124
Jasmine Weiss Deputy City Solicitor
Child Welfare Unit
(215) 683-8455
Lorene Whiting Senior Legal Assistant
Child Welfare Unit
(215) 683-5160
Lorene Withers Senior Legal Assistant
Child Welfare Unit
(215) 683-5160
Afershe Woodson LSI
Child Welfare Unit
(215) 683-5418
Angela Yancey Deputy City Solicitor
Child Welfare Unit
(215) 683-5213
Melissa Zillhardt, (she/her/hers) Assistant City Solicitor
Child Welfare Unit
(215) 683-5375
Padon, pa gen okenn rezilta pou rechèch sa a.

Sante ak Inite Sèvis Adilt

Inite Sèvis Sante ak Adilt (HAS) reprezante Depatman Sante Piblik, Depatman Sante Konpòtman ak Sèvis Enfimite Entelektyèl, ak Biwo Sèvis Sanzabri nan Tribinal Pleas Komen ak nan divès pwosedi administratif. TE bay konsèy pou Egzaminatè Medikal la epi regilyèman ale nan reyinyon Komisyon Konsèy Revizyon Enstitisyonèl la. Avoka bay konsèy pou tout kliyan konsènan konfòmite legal ak regilasyon. Avoka nan inite sa a litij yon myriad nan ka yo, ki gen ladan angajman an envolontè sivil nan granmoun ki malad mantal ak timoun yo ak angajman an envolontè sivil nan granmoun ki gen andikap entelektyèl.

Anplis de sa, inite sa a ki responsab pou litij ki gen rapò ak ratrapaj la nan plon nan lojman Philadelphia ak tretman an nan maladi kontajye, ki gen ladan tibèkiloz. Te avoka ale nan reyinyon konsiltatif ak planifikasyon vizan nan direksyon ede kliyan nou yo ak dispozisyon ki efikas nan sèvis sosyal ak yo responsab pou revizyon an ak pwodiksyon nan dosye tretman konfidansyèl ki konsistan avèk yon varyete de lwa leta ak federal. Avoka yo regilyèman travay avèk founisè sèvis yo ak piblik la pou bay enfòmasyon sou pwen aksè pou sèvis Vil la. Epitou, inite a bay antrènman pou ede moun ki sou navige sante Vil la ak lòt sèvis kritik.

Lidèchip

Lynda Moore
Depite chèf vil procureur
Plis +
Non Tit travay Telefòn #
Michelle Conner Deputy City Solicitor
Health & Adult Services Unit
(215) 683-5462
Vernette Dow Divisional Deputy City Solicitor
Health & Adult Services Unit
(215) 683-5218
Dean Erlick Senior Attorney
Health & Adult Services Unit
(215) 683-5289
Harland Geer Senior Legal Assistant
Health & Adult Services Unit
(215) 683-5401
Paul Gianfrancesco Divisional Deputy City Solicitor
Health & Adult Services Unit
(215) 683-5216
Lauren Lane, (she/her/hers) Legal Assistant
Health & Adult Services Unit
(215) 683-5396
Melanie Levin Acting Chief Deputy City Solicitor
Health & Adult Services Unit
(215) 683-5206
Mathieu O'Brien Assistant City Solicitor
Health & Adult Services Unit
(215) 683-5080
Shannon Thompson, (she/her/hers) Legal Assistant
Health & Adult Services Unit
(215) 683-5395
Brian Zesdorn Data Services Support Clerk
Health & Adult Services Unit
(215) 683-5220
Padon, pa gen okenn rezilta pou rechèch sa a.
Top