Ale nan kontni prensipal la

Gwoup sèvis sosyal

Gwoup Sèvis Sosyal la konsiste de twa inite.

Inite byennèt sosyal timoun

Inite Asistans pou Timoun reprezante Depatman Sèvis Imen (DHS). DHS se ajans byennèt timoun ki responsab pou bay solisyon san danje epi pèmanan pou timoun ki gen konpòtman ki gen risk oswa ki se sijè abi emosyonèl, seksyèl, ak fizik oswa neglijans. Inite Asistans Sosyal Timoun konsiste de de divizyon:

 • Litij & Apèl
 • Administrasyon & Pratik Espesyalite

Divizyon Litij & Apèl la se pi gwo divizyon ki fòme ak 35-40 avoka ki reprezante DHS nan Tribinal Fanmi pandan tout divès faz litij yo. Avoka yo litigate ka ki enplike jèn ki se sijè a nan yon petisyon depandans. Avoka sa yo konsilte avèk DHS sou ranpli yon petisyon depandans epitou reprezante DHS pandan swen abri, adjudicatory, epi revize faz litij yo. Reprezantasyon yo ap kontinye jouk mete fen nan dwa paran yo.

Administrasyon an & Divizyon Pratik Espesyalite separe an twa seksyon distenk.

 • Nan seksyon an Adopsyon, avoka litigate ka yo nan odyans revizyon kote paran yo te deja gen dwa yo sispann ak jèn yo ap tann adopsyon.
 • Seksyon Juvenile Justice/Youth ki pi gran an gen avoka ki reprezante DHS nan odyans depandans nan sal tribinal ki deziyen espesyalman pou adrese:
  • Viktim minè nan trafik sèks ki mande pou espesyalize tretman chòk-enfòme nan fason ki pi piti restriksyon.
  • Jèn ki te komèt zak delenkan, men yo depann tou.
  • Jèn ki pral tranzisyon nan laj granmoun.
 • Seksyon Revizyon Apèl ak Avoka Administrasyon an gen ladan avoka ki parèt devan yon Jij Lwa Administratif nan Depatman Sèvis Imèn Pennsylvania nan Biwo Odyans ak Apèl (BHA) nan non DHS nan odyans ki enplike yon apèl nan men yon rapò abi sou timoun endike.

Lidèchip

Karen Fortune, (li/li/li)
Depite chèf vil procureur
Plis +
Jon Houlon
Depite chèf vil procureur
Plis +
Non Tit travay Telefòn #
Robert Aversa Depite vil procureur
pitit byennèt sosyal inite w la
(215) 683-5020
Saachi Bakhshi Inite byennèt sosyal
timoun
LSI
(215) 683-3011
Geri Behrman Depite vil procureur
pitit byennèt sosyal inite w la
(215) 683-5128
Andre Bergmann Depite vil procureur
pitit byennèt sosyal inite w la
(215) 683-5147
Laura Bonnington Asistan legal sipèvizè
pitit byennèt sosyal inite w la
(215) 683-5153
Revae Boyd Asistan vil procureur
pitit byennèt sosyal inite w la
(215) 683-5057
Michael Brenner Asistan legal
pitit byennèt sosyal inite w la
(215) 683-5284
Angela klere Asistan legal sipèvizè
pitit byennèt sosyal inite w la
(215) 683-5161
Sharleetha Brown Done sèvis sipò Grefye
pitit byennèt sosyal inite w la
(215) 686-5136
Ariel Bruce, (li/li) Asistan vil procureur
pitit byennèt sosyal inite w la
(215) 683-5432
Lisa Bryant -Nelson Asistan legal sipèvizè
pitit byennèt sosyal inite w la
(215) 683-5158
Pakèt Meghera Asistan vil procureur
pitit byennèt sosyal inite w la
(215) 683-5167
Jean Carn-Wolfe Depite vil procureur
pitit byennèt sosyal inite w la
(215) 683-5208
Patricia Carroll, (li/li/li) Asistan legal
pitit byennèt sosyal inite w la
(215) 683-5232
Jacqueline Coelho Avoka wo grade
pitit byennèt sosyal inite w la
(215) 683-5120
Thomas Cola Wo grade asistan Legal
pitit byennèt sosyal inite w la
(215) 683-5156
Rosalind Ekip Asistan legal
pitit byennèt sosyal inite w la
(215) 683-5195
Anne Cunningham, (li/li/li) Depite vil procureur
pitit byennèt sosyal inite w la
(215) 683-5425
Jasmine Daniels Asistan vil procureur
pitit byennèt sosyal inite w la
(215) 683-5230
Alyzabeth Davis, (li/li/li) Asistan vil procureur
pitit byennèt sosyal inite w la
(215) 683-5168
Mariah Dreher, (li/li/li) Asistan legal
pitit byennèt sosyal inite w la
(215) 683-5138
Sume Dunor Inite byennèt sosyal
timoun
LSI
(215) 683-2999
Jaden Lakeisha Depite vil procureur
pitit byennèt sosyal inite w la
(215) 683-5287
Paola Figueroa Asistan vil procureur
pitit byennèt sosyal inite w la
(215) 683-8457
Patricia Dingoff Wo grade asistan Legal
pitit byennèt sosyal inite w la
(215) 683-5165
Elizabeth Fleeger Asistan legal sipèvizè
pitit byennèt sosyal inite w la
(215) 683-5177
Patrick Gallagher, (li/li/li) Asistan legal
pitit byennèt sosyal inite w la
(215) 683-5221
John Gambescia Avoka wo grade
pitit byennèt sosyal inite w la
(215) 683-5214
Luisa Garcia Depite vil procureur
pitit byennèt sosyal inite w la
(215) 686-5188
Jasroop Gill-Gakhal Depite vil procureur
pitit byennèt sosyal inite w la
(215) 832-2101
Samika Glenn Asistan legal
pitit byennèt sosyal inite w la
(215) 683-5155
Meghan Goddard Divisional depite vil
procureur pitit byennèt sosyal inite w la
(215) 683-5131
Danielle Guiteras Asistan vil procureur
pitit byennèt sosyal inite w la
(215) 683-5187
Rachèl Hantgan McHale Depite vil procureur
pitit byennèt sosyal inite w la
(215) 683-5122
Conor Harrington, (li/li/li) Asistan vil procureur
pitit byennèt sosyal inite w la
(215) 683-5134
A. Bennette Harrison, (li/li/li) Divisional depite vil
procureur pitit byennèt sosyal inite w la
(215) 683-5149
Matye Jackson Inite byennèt sosyal
timoun
LSI
(215) 683-5224
Pernell Jackson, (li/li/li) Asistan vil procureur
pitit byennèt sosyal inite w la
(215) 683-5123
Michael Joyce Avoka wo grade
pitit byennèt sosyal inite w la
(215) 683-5090
James Kelly Asistan vil procureur
pitit byennèt sosyal inite w la
(215) 683-5375
Kathleen Kim, (li/li/li) Depite vil procureur
pitit byennèt sosyal inite w la
(215) 683-5143
Melanie Lewis-Conover Inite byennèt sosyal
timoun
LSI
(215) 683-5223
Erin Maloney Asistan vil procureur
pitit byennèt sosyal inite w la
(215) 683-0369
Kira Meibos, (li/li/li) Depite vil procureur
pitit byennèt sosyal inite w la
(215) 683-5189
Meagan Mirtenbaum Divisional depite vil
procureur pitit byennèt sosyal inite w la
(215) 683-5091
Michael Mon Depite vil procureur
pitit byennèt sosyal inite w la
(215) 832-2126
Pyè Moran Asistan legal
pitit byennèt sosyal inite w la
(215) 683-5225
Kathryn Morris Asistan vil procureur
pitit byennèt sosyal inite w la
(215) 683-5144
Eric Moyer Done sèvis Supp Grefye
pitit byennèt sosyal inite w la
(215) 683-5197
Bryanna Nagele Inite byennèt sosyal
timoun
LSI
(215) 683-3588
Courtney Norella Divisional depite vil
procureur pitit byennèt sosyal inite w la
(215) 683-5181
Schaundra Oliver Divisional depite vil
procureur pitit byennèt sosyal inite w la
(215) 683-5142
Erik Orvik, (li/li/l ') Asistan vil procureur
pitit byennèt sosyal inite w la
(215) 683-5127
Amber Owens, (li/li/li) Depite vil procureur
pitit byennèt sosyal inite w la
(215) 683-5215
Danyèl Pignatelli Inite byennèt sosyal
timoun
LSI
(215) 683-5150
Lauren Realberg Depite vil procureur
pitit byennèt sosyal inite w la
(215) 683-5133
Jessica Rodriguez, (li/li) Depite vil procureur
pitit byennèt sosyal inite w la
(215) 832-2110
Cynthia Schneider Avoka wo grade
pitit byennèt sosyal inite w la
(215) 683-5137
Sims Sterling Inite byennèt sosyal
timoun
LSI
(215) 683-0018
Vincent Smith Asistan legal
pitit byennèt sosyal inite w la
(215) 683-5151
Jacqueline Stolzenberg, (li/li/li) Asistan vil procureur
pitit byennèt sosyal inite w la
(215) 683-5215
Sheree Strauss Asistan legal
pitit byennèt sosyal inite w la
(215) 683-3587
Shelby Tana Asistan vil procureur
pitit byennèt sosyal inite w la
(215) 683-5174
Ryan Trott, (li/li/l ') Asistan vil procureur
pitit byennèt sosyal inite w la
(215) 683-5410
Ashley Turner Asistan legal
pitit byennèt sosyal inite w la
(215) 683-5194
Kiana Walton Biwo Grefye
pitit byennèt sosyal inite w la
(215) 683-5135
Bridget Warner, (li/li) Divisional depite vil
procureur pitit byennèt sosyal inite w la
(215) 832-2103
Arrin Weatherbe Biwo Grefye
pitit byennèt sosyal inite w la
(215) 683-5124
Jasmine Weiss Depite vil procureur
pitit byennèt sosyal inite w la
(215) 683-8455
Lorene Whiting Wo grade asistan Legal
pitit byennèt sosyal inite w la
(215) 683-5160
Keitshawna Williams, (li/li/li) Asistan vil procureur
pitit byennèt sosyal inite w la
(215) 683-3013
Brighid Wilusz Depite vil procureur
pitit byennèt sosyal inite w la
(215) 683-5234
Lafershe Woodson Inite byennèt sosyal
timoun
LSI
(215) 683-5418
Angela Yancey Depite vil procureur
pitit byennèt sosyal inite w la
(215) 683-5213
Melissa Zillhardt, (li/li/li) Asistan vil procureur
pitit byennèt sosyal inite w la
(215) 683-5375
Padon, pa gen okenn rezilta pou rechèch sa a.

Sante ak Inite Sèvis Adilt

Inite Sèvis Sante ak Adilt (HAS) reprezante Depatman Sante Piblik, Depatman Sante Konpòtman ak Sèvis Enfimite entelektyèl, ak Biwo Lojman Sipò nan Tribinal Pleas Komen ak nan divès pwosedi administratif yo. TE bay konsèy pou Egzaminatè Medikal la epi regilyèman ale nan reyinyon Komisyon Konsèy Revizyon Enstitisyonèl la. Avoka bay konsèy pou tout kliyan konsènan konfòmite legal ak regilasyon. Avoka nan inite sa a litij yon myriad nan ka yo, ki gen ladan angajman an envolontè sivil nan granmoun ki malad mantal ak timoun yo ak angajman an envolontè sivil nan granmoun ki gen andikap entelektyèl.

Anplis de sa, inite sa a ki responsab pou litij ki gen rapò ak ratrapaj la nan plon nan lojman Philadelphia ak tretman an nan maladi kontajye, ki gen ladan tibèkiloz. Te avoka ale nan reyinyon konsiltatif ak planifikasyon vizan nan direksyon ede kliyan nou yo ak dispozisyon ki efikas nan sèvis sosyal ak yo responsab pou revizyon an ak pwodiksyon nan dosye tretman konfidansyèl ki konsistan avèk yon varyete de lwa leta ak federal. Avoka yo regilyèman travay avèk founisè sèvis yo ak piblik la pou bay enfòmasyon sou pwen aksè pou sèvis Vil la. Epitou, inite a bay antrènman pou ede moun ki sou navige sante Vil la ak lòt sèvis kritik.

Lidèchip

Lynda Moore
Depite chèf vil procureur
Plis +
Non Tit travay Telefòn #
Michelle Conner Depite vil procureur
sante & sèvis granmoun inite w la
(215) 683-5462
Vernette Dow Divisional depite vil avoka
sante ak sèvis granmoun inite w la
(215) 683-5218
Dean Erlick Senior Pwokirè
Sante ak Inite Sèvis Adilt
(215) 683-5289
Harland Geer Senior Legal Asistan
Sante ak Inite Sèvis Adilt
(215) 683-5401
Pòl Gianfrancesco Senior Pwokirè
Sante ak Inite Sèvis Adilt
(215) 683-5216
Miriam Hoyt Asistan legal
sante ak sèvis granmoun inite w la
(215) 683-5395
Lauren Lane, (li/li/li) Asistan legal
sante ak sèvis granmoun inite w la
(215) 683-5396
Melanie Levin Divisional depite vil avoka
sante ak sèvis granmoun inite w la
(215) 683-5206
Mathieu O'Brien Asistan vil avoka
sante ak sèvis granmoun inite w la
(215) 683-5119
Brian Zesdorn Sèvis Done Sipò Komi
Sante ak Inite Sèvis Adilt
(215) 683-5220
Padon, pa gen okenn rezilta pou rechèch sa a.
Top