Ale nan kontni prensipal la

Pwopriyete, anpil & lojman

Enskri pou papye kay pwoteksyon fwod

Ou ka pwoteje tèt ou kont papye kay ak ipotèk fwòd siyen pou gad Fwòd papye kay. Sa a se yon fason ki senp kontwole dosye peyi ou ak avèti ou nan fwod pwopriyete potansyèl yo.

Notè yo ka enskri tou pou yo avize lè yo anrejistre yon dokiman ak siyati ak koupon pou notè yo.

Papye kay ak fwod ipotèk

Fwod papye kay se lè yon moun vann yon kay pretann yo dwe mèt kay la san pèmisyon nan men pwopriyetè legal la.

Ipotèk fwòd se lè yon moun signes yon ipotèk pou yon byen yo pa posede. Yo Lè sa a, prete lajan kont pwopriyete a.

Nan de ka yo, chanjman an k ap pase san yo pa konesans pwopriyetè legal la oswa konsantman enfòme.

Pou mèt pwopriyete

Enskri non ou sou sitwèb Gad Deed Fwòd la, epi lè yo anrejistre yon dokiman avèk non ou sou li, yo pral avize w pa imèl.

Yon fwa ou resevwa imèl la, ou gen plizyè opsyon ki disponib pou jwenn aksè ak revize dokiman an.

Tout mèt pwopriyete nan Philadelphia ka enskri pou gratis.

Pou notarya

Enskri sou sit entènèt Gad Fwòd Deed la, epi lè yo itilize siyati ou ak koupon pou achte pou anrejistre yon dokiman, yo pral avize w pa imèl.

Si ou kwè ke siyati ou ak koupon pou achte yo te itilize pou anrejistre fo yon dokiman, ou ka anrejistre yon afidavi notè avèk Depatman Albòm. Pa gen okenn frè pou anrejistre yon afidavit notè.

Gade règleman depatman an pou plis enfòmasyon sou anrejistreman yon afidavid notè.

Top