Chuyển đến nội dung chính

Bất động sản, lô đất & nhà ở

Đăng ký bảo vệ chống gian lận chứng thư

Bạn có thể tự bảo vệ mình khỏi gian lận chứng thư và thế chấp bằng cách đăng ký Deed Fraud Guard. Đây là một cách đơn giản để theo dõi hồ sơ đất đai của bạn và cảnh báo bạn về gian lận tài sản tiềm ẩn.

Công chứng viên cũng có thể đăng ký để được thông báo khi một tài liệu được ghi lại với chữ ký và dấu công chứng của họ.

Chứng thư và gian lận thế chấp

Gian lận chứng thư là khi một người bán một ngôi nhà giả vờ là chủ sở hữu mà không có sự cho phép của chủ sở hữu hợp pháp.

Gian lận thế chấp là khi một người ký thế chấp cho một tài sản mà họ không sở hữu. Sau đó, họ vay tiền đối với tài sản.

Trong cả hai trường hợp, sự thay đổi xảy ra mà không có kiến thức của chủ sở hữu hợp pháp hoặc sự đồng ý được thông báo.

Dành cho chủ sở hữu tài sản

Đăng ký tên của bạn trên trang web Deed Fraud Guard và khi một tài liệu được ghi lại với tên của bạn trên đó, bạn sẽ được thông báo qua email.

Khi bạn nhận được email, bạn có một số tùy chọn có sẵn để truy cập và xem lại tài liệu.

Tất cả chủ sở hữu bất động sản ở Philadelphia có thể đăng ký miễn phí.

Dành cho công chứng viên

Đăng ký trên trang web Deed Fraud Guard và khi chữ ký và tem của bạn được sử dụng để ghi lại tài liệu, bạn sẽ được thông báo qua email.

Nếu bạn tin rằng chữ ký và con dấu của bạn đã được sử dụng để ghi lại một tài liệu gian lận, bạn có thể ghi lại một bản khai công chứng với Bộ Hồ sơ. Không có phí để ghi lại một bản tuyên thệ công chứng.

Xem quy định của bộ để biết thêm thông tin về việc ghi lại bản khai công chứng.

Lên trên