Chuyển đến nội dung chính

Bất động sản, lô đất & nhà ở

Nhận giảm thuế bất động sản

Các chương trình hỗ trợ có sẵn cho các hộ gia đình có chủ sở hữu.

Nội dung liên quan

Thời hạn nộp đơn cho chương trình Tín dụng Thuế Bất động sản của Hội đồng Thành phố đã kết thúc. FORWARD hiện đang xử lý các bài nộp đó. Để kiểm tra tình trạng đơn xin của bạn, hãy gửi email tới pataxrelief@forwardplatform.zendesk.com hoặc gọi (855) 33 4-9513.

Lên trên