Chuyển đến nội dung chính

Bất động sản, lô đất & nhà ở

Nhận sửa chữa và sửa đổi nhà cho người cao niên

Chương trình Sửa chữa Hỗ trợ Nhà ở Cao cấp (SHARP) thực hiện sửa chữa nhỏ trong những ngôi nhà thuộc sở hữu của cư dân từ 60 tuổi trở lên. Nó được cung cấp bởi Philadelphia Corporation for Aging.

Ai

Người cao niên Philadelphia sở hữu nhà của họ và đáp ứng các yêu cầu thu nhập.

Làm thế nào

Truy cập trang web của Philadelphia Corporation for Aging để biết thêm chi tiết và hướng dẫn ứng dụng. Hoặc, gọi (215) 765-9040 để được hỗ trợ.

Lên trên