Chuyển đến nội dung chính

Bất động sản, lô đất & nhà ở

Tín dụng thuế đang hoạt động

Tín Thuế cho các Thành Viên Dự Trữ và Vệ Binh Quốc Gia Được Gọi Đến Hoạt Động (Active Duty Tax Credit) cũng được gọi là Tín Thuế Hoạt Động (Active Duty Tax Credit). Khoản tín dụng này bào chữa cho các thành viên nghĩa vụ quân sự dự bị trả thuế tài sản Philadelphia trong khi họ được gọi làm nhiệm vụ tại ngũ bên ngoài Pennsylvania.

Đủ điều kiện

Để đủ điều kiện nhận Tín Thuế Hoạt Động, quý vị phải:

 • Là thành viên của lực lượng dự bị vũ trang Hoa Kỳ hoặc Vệ binh Quốc gia.
 • Được gọi làm nhiệm vụ tại ngũ bên ngoài Pennsylvania.
 • Có một nơi cư trú chính mà bạn sở hữu ở Philadelphia.

Số tiền tín dụng

Tín Thuế Hoạt Động (Active Duty Tax Credit) được thiết lập để quý vị không phải trả thuế cho tài sản của mình cho bất kỳ ngày nào quý vị đang làm nhiệm vụ.

Để tính số tiền tín dụng thuế của bạn:

 1. Xác định phần thuế tài sản bạn sẽ trả cho Thành phố cho một năm sống trong nhà của bạn. (Điều này không bao gồm phần Thuế Bất động sản do Học khu Philadelphia nộp. Tín dụng không áp dụng cho số tiền đó.)
 2. Chia số tiền này cho số ngày trong năm. Số này là thuế suất bất động sản hàng ngày của bạn.
 3. Nhân thuế suất bất động sản hàng ngày của bạn với số ngày bạn đang làm nhiệm vụ.

Số kết quả là số tiền tín dụng thuế mà quý vị đủ điều kiện nhận.

Nếu bạn đồng sở hữu tài sản của mình, tín dụng sẽ giảm bằng cách nhân số tiền chia phần sở hữu tài sản của bạn.

Nộp đơn xin tín dụng

Cách nhanh nhất và dễ nhất để đăng ký Tín Thuế Hoạt động là trực tuyến tại Trung tâm Thuế Philadelphia. Bạn không cần tạo tên người dùng và mật khẩu để gửi đơn xin điện tử cho chương trình này. Bạn cũng có thể tải xuống và hoàn thành mẫu đơn xin Tín Thuế Hoạt động. Để được xem xét cho chương trình này, bạn phải đăng ký vào hoặc trước ngày 31 tháng 3.

Đơn xin của bạn phải bao gồm:

 • Một tuyên bố được chứng nhận, ký tên và ghi ngày tháng có nội dung:
  • Tài sản trong đơn xin là nơi cư trú chính của bạn.
  • Bạn là chủ sở hữu của tài sản.
  • Tất cả thông tin trên đơn xin là đúng và chính xác.
 • Một tuyên bố được chứng nhận, ký và ghi ngày tháng từ một quan chức hoặc đại diện của lực lượng vũ trang hoặc Vệ binh Quốc gia bao gồm:
  • Số ngày làm nhiệm vụ tại ngũ được phục vụ bên ngoài Pennsylvania, theo hồ sơ nhiệm vụ trong năm tính thuế.
  • Số điện thoại của chính thức hoặc người đại diện.
 • Tên của bạn.
 • Số an sinh xã hội hoặc số nhận dạng người đóng thuế cá nhân của quý vị.
 • Số điện thoại của bạn.
 • Địa chỉ của tài sản nơi tín dụng đang được yêu cầu.
 • Số tài khoản thuế bất động sản cho tài sản.
 • Tổng số tiền thuế bất động sản đến hạn trước bất kỳ khoản tín dụng nào.
 • Số ngày bạn làm nhiệm vụ tại ngũ bên ngoài Pennsylvania.

Nội dung liên quan

Lên trên